ANP

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met het verlagen van het btw-tarief voor digitale boeken, tijdschriften en kranten. Daarvoor moeten consumenten nu nog meer btw betalen dan voor de papieren varianten.

Lidstaten moeten op dit moment voor de digitale literatuur minimaal 15 procent btw rekenen. Voor papieren boeken, tijdschriften en kranten moet in sommige gevallen minimaal 5 procent btw worden gerekend en in andere gevallen niets.

In Nederland bijvoorbeeld valt een papieren boek in het lage btw-tarief van 6 procent, op hetzelfde boek in digitale vorm wordt 21 procent btw geheven.

Betere afstemming

"Onze manier van lezen is fors veranderd de afgelopen jaren", zegt de Belgische Europarlementariër Tom Vandenkendelaere die verantwoordelijk is voor het wetsvoorstel. "Deze wijziging geeft lidstaten de ruimte om de btw-tarieven beter op elkaar af te stemmen."

Met het aannemen van dit voorstel door het Europees Parlement is een belangrijke hobbel genomen in het gelijkstellen van de btw-tarieven. De richtlijn moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Ministers.

STER reclame