Onterechte vrijstellingen voor inburgeringsexamen

Voorbereiding op het inburgeringsexamen ANP

Door een fout hebben twee- tot drieduizend vreemdelingen een vrijstelling gekregen voor het inburgeringsexamen, terwijl dat niet de bedoeling was. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een verandering die in 2015 moest ingaan, niet heeft toegepast.

Door de vrijstelling hebben veel vreemdelingen die al een tijdelijke verblijfsvergunning hadden een permanente vergunning gekregen. Vanwege de rechtszekerheid kunnen al verleende verblijfsvergunningen niet meer worden ingetrokken.

Per 1 januari 2015 zijn de taaleisen verzwaard, maar de IND is blijven toetsen volgens de oude voorwaarden. Volgens Dijkhoff komt dat doordat de veranderde regels niet goed waren vertaald in instructies en formulieren.

Inmiddels is de fout hersteld. Dijkhoff betreurt de gang van zaken. Vreemdelingen kunnen bijvoorbeeld een ontheffing krijgen als ze ernstige medische problemen hebben of als er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

fout bij inburgeringsexamen