NOS

In de kinderopvang komt voortaan één leidster per drie baby's. Nu is de verhouding nog één op vier. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met dit en andere plannen van minister Asscher om de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Voor peuterspeelzalen en kinderopvang gaan dezelfde kwaliteitseisen gelden en er komt meer aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen. Zo krijgen alle kinderen een mentor en er komen taaleisen voor alle medewerkers.

Verder geldt de kinderopvangtoeslag voortaan ook voor ouders met kinderen in de peuterspeelzaal. De nieuwe regels gaan begin volgend jaar in.

STER reclame