Windmolens in de Noordzee ANP

Het aandeel van hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Nederland is in een jaar tijd amper toegenomen. In 2016 was het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 5,9 procent. In 2015 was dat 5,8 procent, meldt het CBS.

Het gebruik van wind- en zonne-energie steeg (+20%), maar het gebruik van biomassa nam licht af (-2%). En het totale energieverbruik nam vorig jaar toe, daardoor bleef de stijging van het aandeel groene energie beperkt.

Verbruik van groene energie (petajoule) CBS

Biomassa is met een aandeel van 63 procent nog steeds veruit de grootste bron van groene energie.

Er werden vooral veel windmolens op zee geplaatst, goed voor 600 megawatt. Ook kwamen er zonnepanelen bij die in totaal 500 megawatt kunnen opwekken.

Energieverbruik uit wind en zon (petajoule) CBS

STER reclame