Woningvoorraad corporaties gekrompen

In 2015 zijn 3000 woningen minder gebouwd door woningcorporaties. Die bouwden in dat jaar 12.000 woningen, meldt het CBS. Corporaties verkochten en sloopten meer woningen dan ze bouwden.

De woningvoorraad van corporaties daalde hierdoor in totaal met 10.000 woningen. Op 1 januari 2016 hadden de woningcorporaties 2,3 miljoen woningen in bezit.

Nieuwbouw en sloop

Voor de woningbouw was 2015 een dieptepunt. Corporaties hebben volgens branchevereniging Aedes minder gebouwd door de crisis en onduidelijkheid over de nieuwe Woningwet. Zij zaten in onzekerheid over wat wel en niet mocht.

Daarnaast heeft de verhuurdersheffing volgens de branchevereniging grote invloed gehad. Deze heffing wordt opgelegd door de overheid en leidt tot hogere kosten voor verhuurders. Ook wordt er vaker ingezet op transformatie, waarbij oude gebouwen worden verbouwd tot nieuwe woningen.

Voor appartementen lag de verdeling anders. Woningcorporaties bouwden juist twee keer zoveel appartementen als zij hebben gesloopt.

Grote vraag

Aedes verwacht de komende jaren wel weer een stijgende lijn in de nieuwbouw. Er is een grote vraag naar sociale huurwoningen.

De ambitie is om 34.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Corporaties verwachten de komende vijf jaar meer te bouwen, minder te slopen en minder woningen te kopen.

STER Reclame