Raadszaal
NOS Nieuws

Wethouder hoeft niet meer te verhuizen

Gemeenteraden krijgen de vrijheid om zelf te bepalen of een wethouder naar de gemeente moet verhuizen als die van buiten komt. Het kabinet heeft besloten dat gemeenten niet langer elk jaar een ontheffing moeten verlenen voor dat woonplaatsvereiste.

In het wetsvoorstel van minister Plasterk staat dat het uitgangspunt blijft dat wethouders wonen in de gemeente die ze besturen. Maar de gemeenten krijgen meer vrijheid om daarvan af te wijken.

De ontheffing hoeft niet meer elk jaar te worden verlengd. Gemeenten kunnen een andere termijn hanteren of aanvullende voorwaarden stellen aan de ontheffing.

Politiek misbruik

Dat doet volgens het kabinet meer recht aan de lokale autonomie van een gemeente. Bovendien kan het huidige systeem van jaarlijkse ontheffingen om politieke redenen misbruikt worden. Het weigeren van een ontheffing leidt namelijk tot ontslag van de wethouder.

Het kabinet vindt het onwenselijk dat oneigenlijke motieven een rol kunnen spelen bij de beoordeling van een ontheffing.

De nieuwe regels gaan ook gelden voor provinciebestuurders. Het kabinet wil de wet voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar laten ingaan.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl