ANP

De gemeente Amsterdam overschat de opbrengsten van toerisme in de stad. Weekblad De Groene Amsterdammer en het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico stellen dat. "De keerzijdes van het toerisme worden nauwelijks besproken", zegt Floor Millikowski van De Groene Amsterdammer in het NOS Radio 1 Journaal.

De gemeente stelt juist dat het toerisme veel geld oplevert. Maar die opbrengsten worden te rooskleurig ingeschat, zegt Millikowski. Het toerisme brengt volgens haar ook veel verborgen kosten met zich mee. Als voorbeelden daarvan noemt zij overlast, verminderde leefbaarheid en de afname van het aantal buurtwinkels in het centrum.

Ondernemers in de hoofdstad klagen dat zij omzet mislopen door de vele toeristen in de binnenstad. De eigenaar van een antiquariaat in het centrum zegt dat de toeristen die er rondlopen weinig uitgeven en vooral op zoek zijn naar alcohol en drugs. De winkelier is bang dat Amsterdam verandert in "het Salou van het noorden", een plaats waar mensen alleen komen om feest te vieren.

De eigenaar van een antiquariaat in het centrum van Amsterdam NOS / Marc Hamer

In totaal kost toerisme volgens De Groene Amsterdammer en Platform Investico zo'n 71 miljoen euro per jaar, meer dan de 64 miljoen aan toeristen- en rondvaartbelasting die de gemeente jaarlijks incasseert. Bovendien zou een groot deel van de winsten terechtkomen bij een kleine groep grote ondernemers, die vaak onderdeel zijn van buitenlandse ketens.

Daarnaast zou de gemeente ook de werkgelegenheid die ontstaat door toerisme overschatten. Het stadsbestuur zegt dat veel banen in de horeca- en cultuursector zijn gecreëerd vanwege het toerisme. Maar in de praktijk geven ook inwoners van Amsterdam veel geld uit in deze sectoren, stellen de journalisten.

Meer onderzoek

Tegenover de NOS laat wethouder Ollongren weten dat ze niet vindt dat er te weinig aandacht is voor de keerzijdes van het toerisme. Het onderwerp wordt iedere week besproken met de gemeenteraad en staat boven aan de agenda van alle politieke partijen in Amsterdam, zegt ze. Verder doet de gemeente onderzoek naar de kosten-batenanalyse van het toerisme in de hoofdstad.

Het stadsbestuur erkent dat de leefbaarheid in sommige buurten onder druk staat door het massatoerisme. Daarom neemt de gemeente maatregelen zoals een hotelstop, de aanpak van illegale hotels en regulering van het winkelaanbod.

Ook gaat de toeristenbelasting omhoog en verdwijnen touringcars en cruiseschepen binnenkort uit het centrum, stelt de wethouder. En er wordt gekeken naar een vergunningsplicht voor huurfietsen en rondleidingen. Ollongren: "Anders dan het verleden kiest dit college van B en W ervoor om de groei van het massatoerisme af te remmen."

STER reclame