ANP

Door een miljardentegenvaller kan een nieuw kabinet veel minder geld besteden dan waarop was gerekend. Dat zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. De extra financiële ruimte zou nu helemaal weg zijn. In plaats daarvan zou een nieuw kabinet nu zelfs moeten rekenen op een tekort van 1 miljard op de begroting.

Minister Dijsselbloem van Financiën ontkent dat er een tekort aankomt. Hij zegt dat het begrotingsoverschot de komende jaren alleen maar zal toenemen. "Ja, er zijn tegenvallers. Maar die vallen in het niet", zei hij voor aanvang van de ministerraad. In die wekelijkse kabinetsvergadering zal het vandaag gaan over de voorjaarsnota.

Verpleegzorg

Het zal onder meer gaan over extra uitgaven aan de verpleeghuiszorg. Daar moet jaarlijks 200 miljoen extra naartoe, oplopend tot een bedrag van 2,1 miljard euro in 2021. Staatssecretaris Van Rijn wil dat geen tegenvaller noemen, omdat die bedragen logischerwijs voortvloeien uit nieuw beleid dat met de Tweede Kamer is afgesproken.

Er komen nieuwe kwaliteitsnormen waaraan verpleeghuizen moeten voldoen. En om daaraan te voldoen is uiteindelijk 2,1 miljard euro nodig. "Het is volstrekt helder dat dit de consequentie is", zegt Van Rijn.

Dijsselbloem zegt dat zelfs met het extra geld voor de verpleeghuizen, het begrotingsoverschot de komende jaren verder zal oplopen.

Eerder ging men ervan uit dat het nieuwe kabinet zo'n 3,5 miljard extra te besteden zou hebben.

STER reclame