Ook vandaag werd in Athene weer tegen de regeringsmaatregelen gedemonstreerd AFP

Ze kwamen er niet uit gisteren, de eurogroep, Griekenland en het IMF. Na zeven uur onderhandelen waren verschillende voorstellen op tafel gekomen. Maar weer zijn de partijen uit elkaar gegaan zonder akkoord. De volgende afspraak is op 15 juni. Waar gaat het om?

Geld nodig

Griekenland heeft begin juli 7,5 miljard euro nodig om oude leningen uit het begin van de eurocrisis af te lossen. Dat gaat om geld dat toen is uitgeleend door het IMF en om Griekse staatsleningen die indertijd werden opgekocht door de ECB om de druk van de ketel te halen en die nu aflopen. Een flink deel van het geld is ook bedoeld voor het aflossen van leningen aan private partijen.

Als dat geld niet tijdig in Athene is, dan krijgen we dezelfde crisissituatie als in de zomer van 2015, toen Griekenland op het punt stond om failliet te gaan en een gedwongen grexit, een vertrek uit de euro, dreigde. Maar zover is het nog lang niet.

Afspraken nagekomen

In 2015 haalde de linkse minister van Financiën Varoufakis eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en andere ministers van Financiën uit de eurozone het bloed onder de nagels vandaan met zijn uitdagende opstelling. Na het vertrek van Varoufakis is de sfeer grondig veranderd.

Dijsselbloem en de zijnen prezen Griekenland gisteren juist uitvoerig voor de stappen die het land de afgelopen weken heeft gezet. Afgelopen donderdag nam het Griekse parlement een hele serie wetten aan die neerkomen op nóg meer belastingverhogingen, bezuinigingen op de pensioenen en verkoop van overheidsbezit. Ondanks stakingen en felle protesten zette de regering van de linkse Siryza-premier Tsipras door.

Griekenland is 115 van de 144 afspraken nagekomen, stelde iedereen vast, maar de vraag is nu wat de eurogroep daar tegenover stelt.

Schuldsanering

En dat is precies waar het gisteren misging. Tsipras belooft zijn achterban al anderhalf jaar dat er licht gloort aan het einde van de tunnel. Nog éven de broekriem aan, maar dan gaat er eindelijk iets gebeuren aan de enorme schuldenlast van Griekenland. Het land heeft een schuld van bijna 180 procent van het BBP, drie keer zo hoog als is toegestaan in de eurozone.

Maar vooral Duitsland en Nederland verzetten zich tegen een al te rigoureuze schuldverlichting. Kwijtschelding van (een deel van) de schuld is sowieso onbespreekbaar. Mogelijk dat er afspraken te maken zijn over een langere looptijd of verlaging van de rente, maar dat gebeurt dan pas in augustus volgend jaar, als het huidige lening-pogramma is afgelopen.

Dat was niet de boodschap waar de Griekse minister van financiën mee naar huis wilde terugkeren. Griekenland wil nu al harde afspraken over schuldverlichting. Door de onzekerheid van de afgelopen maanden is de economie weer in een recessie gekomen. Het land heeft stabiliteit nodig om weer investeerders te kunnen trekken.

Eurogroep versus IMF

Het IMF vindt al veel langer dat Griekenland zijn schulden nooit op eigen kracht kan aflossen. Europa zou de situatie in Griekenland veel te rooskleurig voorstellen om het schuldenprobleem maar voor zich uit te kunnen schuiven. Griekenland hoopt dan ook dat het IMF de komende drie weken de druk opvoert op de eurogroep om alsnog met schuldverlichting over de brug te komen.

STER reclame