Leraar aan het werk
NOS NieuwsAangepast

'Gewone' ​burgers zetten vraagtekens bij jaarverslagen ministeries

Is overheidsgeld vorig jaar goed en efficiënt besteed? Vandaag controleerden honderd "mensen uit de samenleving" in de Tweede Kamer de jaarverslagen van vijf ministeries, die vorige week met Verantwoordingsdag werden uitgebracht. Sommige deelnemers aan deze 'V100' zetten hun vraagtekens bij onderdelen van de verslagen.

Onder de controleurs waren mensen met allerlei verschillende achtergronden: behalve bijvoorbeeld een politieagent, een buurtsportcoach en iemand die zich met de opvang van vluchtelingen bezighoudt, deden ook werklozen en pleegouders mee.

Twee kanten

De controle door honderd burgers was dit jaar voor het eerst. De Kamer had ze uitgenodigd vanwege hun ervaring met bepaalde thema's.

VVD-Kamerlid Duisenberg, voorzitter van de commissie voor Financiën, is de initiatiefnemer. Volgens hem werkt de V100 twee kanten op: hij vindt dat de Kamer haar controlerende taak beter kan uitvoeren als er kritische vragen komen vanuit de praktijk. "En aan de andere kant is het goed als mensen uit de praktijk ontdekken hoe wij hier omgaan met beleid."

Duisenberg benadrukt dat alle ingediende vragen serieus worden genomen. Ze worden via de Kamercommissies ingediend bij de ministeries en uiteindelijk allemaal beantwoord. En neemt de Tweede Kamer zelf de inbreng van de V100 mee in haar behandeling van de jaarverslagen, zoals tijdens het Verantwoordingsdebat op woensdag 31 mei? Volgens Duisenberg is die kans er zeker. Maar het is aan de Kamerleden zelf of ze dat doen of niet.

Leren van elkaar

Een van de deelnemers aan de V100 was Felix van Vugt, docent Onderwijskunde aan de Hogeschool Utrecht. Hij vond tegenstrijdige informatie in het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en in het rapport Staat van de Leraar van de Onderwijscoöperatie .

"Volgens het jaarverslag doet 81 procent van de leraren aan 'peer review': zij kijken bij elkaar in de les en leren van elkaar. Maar uit mijn praktijkervaring weet ik dat dat niet helemaal kan kloppen. En in de Staat van de Leraar 2016 lees ik dat slechts 8 procent van de docenten van elkaar leert in professionele leergemeenschappen."

Definitie

Van Vugt denkt dat het grote verschil tussen beide percentages te maken heeft met een verschil in definitie. Hij wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt op dat punt.

Waar de onderwijskundige de stukken van het ministerie van OCW controleerde, gingen andere deelnemers aan de V100 aan de slag met de jaarverslagen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

100 burgers controleren overheidsfinanciën

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl