Een speciale politie-eenheid rondom de auto van de Turkse minister Kaya Freek van den Bergh

De advocaat van de Turkse minister van Familiezaken Kaya heeft begin deze maand een procedure bij de rechtbank Rotterdam tegen de IND ingetrokken. Ze was die procedure begonnen vanwege een mogelijk IND-besluit om haar tot ongewenst vreemdeling te verklaren of een mogelijk inreisverbod. Waarom de procedure is ingetrokken, is niet bekend. De advocaat is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Vermoedelijk heeft het te maken met het ontbreken van een daadwerkelijk IND-besluit. Vandaag werd namelijk duidelijk dat het kabinet in maart weliswaar opdracht had gegeven om Kaya tot ongewenst vreemdeling te verklaren, maar dat hiervan uiteindelijk geen gebruik is gemaakt om haar het land uit te zetten omdat het niet nodig was.

De officiële juridische formulering luidt dat haar de toegang tot het land geweigerd zou worden als ze niet mee zou werken, conform artikel 3 van de Vreemdelingenwet. Haar advocaat hield er eerder al rekening mee dat ze niet tot ongewenst vreemdeling was verklaard.

Consulaat

Minister Kaya zat 11 maart uren in haar auto voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Ze wilde daar een toespraak geven naar aanleiding van het Turkse referendum over een grondwetswijziging, maar haar konvooi werd in de buurt van de diplomatieke post tegengehouden door de Dienst Speciale Interventies.

Omdat Kaya weigerde te vertrekken, ontstond een patstelling. De schriftelijke opdracht om de Turkse minister tot ongewenst vreemdeling te verklaren werd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding namens het kabinet naar de landelijke korpschef Akerboom gestuurd. De vreemdelingenpolitie kon daarmee als het nodig was een document opstellen dat ze tot ongewenst vreemdeling was verklaard en dat aan haar overhandigen.

Rechtszaak

Kaya is die avond meerdere scenario's voorgehouden hoe de situatie kon aflopen. Toen is haar ook verteld dat ze in het uiterste geval tot ongewenst vreemdeling kon worden verklaard. Uiteindelijk besloot ze 's nachts zelf, na overleg tussen alle partijen, om te vertrekken. Onder politie-escorte werd ze uitgeleid naar Duitsland, waar ze vandaan was gekomen. De beschikking van het kabinet om haar tot ongewenst vreemdeling te verklaren, bleef daarmee onbenut.

Kaya kondigde na het geruchtmakende diplomatieke incident aan dat ze een rechtszaak zou beginnen tegen de Nederlandse Staat. Ze wilde naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen. Daarvoor dient eerst het Nederlandse rechtssysteem te worden doorlopen.

Wat gebeurde ook alweer op zaterdag 12 maart in Rotterdam. Bekijk onderstaande reconstructie.

Reconstructie Rotterdam: bijna werd de auto van Kaya opengezaagd

STER reclame