Limburgse kerken inventariseren religieus erfgoed

Interieur van een kerk in Swolgen ANP

Het Bisdom Roermond gaat alle waardevolle kunstvoorwerpen in kerken in de provincie inventariseren. Het religieus erfgoed wordt gefotografeerd, beschreven en gedocumenteerd, staat te lezen op de website van het bisdom. Alle gegevens worden opgeslagen in een database. Die vervangt de papieren inventarisatielijsten uit de jaren zeventig en tachtig.

Het project wordt uitgevoerd door het Bisdom Roermond. Dat gaat niet alleen inventariseren in katholieke kerken, maar ook in protestantse kerken en in de synagoge van Maastricht. Het bisdom heeft daarvoor projectmedewerkers en een team vrijwilligers in de arm genomen. Die kijken niet alleen naar schilderijen en beelden, maar ook naar onder meer reliekhouders, kandelaars en bijzondere boeken.

Catharijneconvent

Het is de bedoeling dat de gegevens worden opgeslagen in een besloten database van het Catharijneconvent in Utrecht. Daardoor ontstaat een duidelijk overzicht van al het erfgoed. Dat is volgens kunsthistoricus Sander van Daal van belang voor een goed beheer van de kunst. Bovendien biedt het kerken de mogelijkheid om verantwoorde keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld in het geval van sluiting van kerken.

Het project gaat volgende maand van start in Thorn en wordt voor een groot deel gefinancierd door de Provincie Limburg en het Mondriaanfonds.