Ruim 1 miljoen euro voor uniek boek van Luther

Pagina's uit het boek van Luther uit 1517 reiss-sohn.de

Een 500 jaar oud exemplaar van een boek van Maarten Luther heeft op een veiling in Duitsland 1,1 miljoen euro opgebracht. Het gaat om de eerste uitgave van Luthers beroemde 95 stellingen, uit het jaar 1517. Het veilinghuis in Königstein bij Frankfurt had gerekend op een opbrengst van 150.000 euro.

Maarten Luther was de drijvende kracht achter de reformatie in Duitsland. In zijn 95 stellingen trok hij van leer tegen de verkoop van aflaten, waarmee volgens de kerk de straf voor zonden in het vagevuur kon worden bekort. Hij publiceerde het document in oktober 1517. De publicatie wordt gezien als het begin van de reformatie. Volgens een mythe spijkerde hij de stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg; in werkelijkheid stuurde hij ze aan een bisschop.

Het boek dat nu is geveild, werd slechts enkele weken na de publicatie gedrukt in Basel. Volgens het veilinghuis is het boek extreem zeldzaam en "van amper te overschatten betekenis". Over de koper is alleen bekend dat hij uit het buitenland komt.