ANP

Baudet jaagt Kamer op stang met hoofdelijke stemmingen

tijd van publicatie Aangepast

Een verzoek van Forum voor Democratie-leider Baudet heeft tot irritatie geleid in de Tweede Kamer. Baudet wilde dat de Kamer hoofdelijk zou stemmen over vijf moties van zijn hand over het asielbeleid. De rest van de Kamer vond dat te veel tijd kosten.

Baudet wilde dat zo duidelijk werd "waar de partijen nu echt voor staan". Hij benadrukte dat immigratie een belangrijk thema was in de verkiezingscampagne en dat de formatie-onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks juist op dat punt zijn gestrand.

Handopsteken

Bij een hoofdelijke stemming worden de namen van alle Kamerleden één voor één opgelezen en die moeten dan allemaal zeggen of ze voor of tegen zijn. Andere Kamerleden erkenden dat iedereen het recht heeft om een hoofdelijke stemming aan te vragen, maar benadrukten dat dat bij vijf moties wel een groot beslag legt op de agenda van de Kamer. Ze wezen erop dat ook bij een stemming via handopsteken duidelijk kan worden welke fracties voor of tegen zijn.

Daarop ging Baudet akkoord met een voorstel van de ChristenUnie om dan maar over één motie hoofdelijk te stemmen en de andere vier met handopsteken. Vervolgens werden alle moties met een grote meerderheid verworpen. Ze varieerden van het strafbaar stellen van illegaliteit tot het preventief opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

STER Reclame