Werkzoekenden bij het UWV in Amsterdam
NOS NieuwsAangepast

Ook langdurig werklozen vinden langzaamaan een baan

Mensen die een tot twee jaar werkloos zijn geweest, komen de laatste twee jaar steeds makkelijker en sneller aan een baan. Hun aantal nam de afgelopen twee jaar met meer dan 40.000 af, tot 80.000. Ook werklozen die langer dan twee jaar zonder werk zitten, vinden weer makkelijker een nieuwe baan.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat werklozen die twee jaar of langer zonder baan zitten, na de economische crisis aanvankelijk wel moeilijker aan de slag komen. In 2015 nam hun aantal zelfs toe, van 129.000 naar 148.000, terwijl werklozen die minder dan twee jaar aan de kant stonden in diezelfde periode juist steeds vaker werk vonden.

Maar sinds vorig jaar beginnen ook werklozen die langer dan twee jaar op zoek zijn naar werk te profiteren van het economisch herstel. Hun aantal daalt gestaag met 11.000 naar 137.000 eind 2016.

Pechgroep

De groep mensen die meer dan twee jaar thuis zit, is nog twee keer zo groot als tien jaar geleden. Dat komt volgens het CBS doordat de arbeidsmarkt vergrijst en er nu meer 55-plussers zijn op de arbeidsmarkt dan tien jaar geleden. Werklozen die ouder zijn dan 55 vinden minder snel weer werk dan jongere werklozen.

Arbeidseconoom Bas van der Klaauw van de Vrije Universiteit Amsterdam noemt in de Volkskrant mensen die twee jaar of langer geen baan hebben "een pechgroep". Het zijn volgens hem mensen die op het dieptepunt van de crisis hun baan kwijtraakten en niet profiteren van de aantrekkende economie. "Werkgevers nemen liever jongeren aan en mensen die nog niet lang werkloos zijn. De pechgroep zit te lang thuis, anderen gaan voor."

De groep mensen die langer dan twee jaar thuis zit, daalt minder snel dan de groep die minder lang werkloos is

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl