Zeehonden op een zandplaat in de Waddenzee
NOS NieuwsAangepast

Rapport: droogvallen Waddenzee kan eind deze eeuw voorbij zijn

De Waddenzee kan volgens een nieuw rapport sneller dan verwacht permanent onder water komen te staan. Dat komt mede door onderschatting van de na-effecten van gas- en zoutwinning. Nieuwe inzichten over de mogelijk versnelde smelting van ijskappen spelen ook een rol.

Volgens het rapport Toekomst Waddenzee loopt het natuurgebied nog voor het eind van deze eeuw kans op grootschalige verdrinking. De zandplaten van de Wadden vallen nu nog twee keer per dag droog. Dat trekt onder meer grote groepen trekvogels die er op zoek zijn naar voedsel. Als het gebied niet meer droog komt te liggen, is dat desastreus voor bepaalde flora en fauna. Het vormt ook een risico voor de kustbescherming.

De delfstofwinning in het Waddengebied zorgt ervoor dat de bodem sneller zakt dan normaal. Volgens de onderzoekers is te weinig rekening gehouden met de langetermijneffecten van gasboringen, zelfs al zijn ze inmiddels stopgezet.

Schade beperken?

"Alleen onder optelling van de meest optimistische scenario's voor zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling kan verdrinking worden voorkomen en de Waddenzee ook op lange termijn behouden blijven", schrijven de onderzoekers. Naleving van het Parijs-akkoord kan de stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld halveren.

Het rapport (.pdf) is opgesteld in opdracht van De Waddenvereniging. Onder meer onderzoeksinstituut NIOZ, de TU Delft, de Universiteit Utrecht hebben eraan meegewerkt.

Vorig jaar trok het Wereld Natuur Fonds al aan de bel over de bedreiging van de Waddenzee. Samen met 113 andere natuurgebieden is er acuut gevaar door toedoen van de mens.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl