De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks en informateur Schippers De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks op een foto uit maart | ANP

De 'groene' werkgroepen van zes politieke partijen hebben serieuze voorstellen gedaan aan de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks voor een nieuw kabinet.

De gaswinning moet omlaag, de kolencentrales moeten dicht, Nederland moet meer doen met aard- en restwarmte en energie- en autobelastingen zouden op CO2-uitstoot gebaseerd moeten zijn, vinden de werkgroepen.

Hoe groot is de kans dat deze voorstellen het gaan halen?

Kolencentrales

Wat de werkgroepen voorstellen, is niet totaal nieuw. Alle politieke partijen vinden bijvoorbeeld dat op termijn de kolencentrales dicht moeten. Waar de meningen over verschillen, is hoe snel dat moet.

Dat is ook een financiële vraag. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat het sluiten van twee kolencentrales in de komende kabinetsperiode drie jaar lang 500 miljoen euro per jaar kost.

De kolencentrales leveren ook energie. Het snel sluiten van de centrales betekent dat die energie waarschijnlijk in het buitenland ingekocht moet worden. Want de gaswinning in Groningen mag niet worden verhoogd.

Belastingstelsel

De werkgroepen doen ook veel fiscale voorstellen, dat wil zeggen het groener maken van het belastingstelsel door vervuiling zwaarder te belasten.

Ook daar deden bijna alle partijen al voorstellen voor in hun verkiezingsprogramma's. Maar de partijen willen niet dat burgers daardoor heel veel meer belasting moeten betalen. De vier onderhandelende partijen willen juist dat de middeninkomens er op vooruitgaan.

Ook met de Belastingdienst moeten zij rekening houden, want daar zijn nog veel problemen met de systemen en het aantrekken van voldoende gekwalificeerd personeel. De partijen aan de formatietafel zullen geen totale herziening van het belastingstelsel voorstellen, want dat is op korte termijn onuitvoerbaar.

Ingewikkelde keuzes

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks komen voor ingewikkelde keuzes en vraagstukken te staan op het gebied van klimaat en milieu. Nog nooit was dit onderwerp zo belangrijk in een formatie.

En wat ook nog nooit is voorgekomen, is dat vier politieke partijen met daarbij twee politieke 'uitersten' op milieugebied, VVD en GroenLinks, het daar over eens proberen te worden.

Informateur Schippers zei vanmorgen: "Alle plannen en ideeën die we krijgen hebben dezelfde status, je moet eens weten hoeveel appjes en mailtjes we krijgen."

Het blijft dus afwachten wat de onderhandelaars van deze milieuwerkgroepen zullen overnemen.

STER reclame