NOS NieuwsAangepast

Milieucommissies partijen willen variabele wegenbelasting

Milieucommissies van politieke partijen willen dat er een variabele wegenbelasting komt, dat alle kolencentrales dichtgaan, dat de gaswinning in Groningen minimaal wordt en dat de belastingdruk van arbeid verschuift naar vervuiling en gebruik van grondstoffen.

Commissies en 'netwerken' van zes partijen hebben over deze en andere onderwerpen afspraken gemaakt. Naast leden van de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben ook vertegenwoordigers van PvdA en ChristenUnie steun betuigd. Een van de clubs die bij de plannen zijn betrokken is Liberaal Groen, een netwerk binnen de VVD dat staat voor duurzame economische groei.

Regeerakkoord

Volgens de commissies kunnen de voorstellen zo worden meegenomen in de formatiebesprekingen en kunnen ze worden gebruikt bij het sluiten van een regeerakkoord.

Betrokkenen bij de formatie wijzen erop dat de voorstellen geen formele status hebben en het enthousiasme erover loopt uiteen. In kringen van GroenLinks wordt benadrukt dat mensen van verschillende politieke herkomst het hierover kennelijk eens kunnen worden en D66 kan zich voorstellen dat delen van de plannen een rol zullen spelen in de onderhandelingen.

Veel voorstellen aan informateur

Anderen zien de voorstellen als een van de vele die naar de onderhandelende partijen worden gestuurd. VVD-Kamerlid Dijkstra wijst erop dat er plannen in staan, waarvan de VVD in de campagne afstand heeft genomen.

Informateur Schippers benadrukte vanochtend dat de onderhandelaars in de formatie voorstellen moeten doen. "Als die op basis van deze plannen allemaal hetzelfde standpunt inbrengen, dan vergemakkelijkt dat de situatie." Ze voegde eraan toe dat voor haar als informateur alle plannen dezelfde status hebben. "U wilt niet weten hoeveel appjes, mailtjes en verzoeken ik krijg."

Laadpalen

Volgens de plannen wordt de wegenbelasting afhankelijk van het aantal kilometers dat iemand rijdt en van de uitstoot van een auto. Ook moet de verkoop van nieuwe voertuigen die met fossiele brandstoffen worden aangedreven de komende jaren worden ontmoedigd. En in 2025 moet die verkoop helemaal zijn gestopt, zeggen de milieucommissies. De komende jaren moeten meer laadpalen voor elektrische auto's worden geplaatst.

Ook is afgesproken dat er een netwerk van aaneengesloten natuur wordt aangelegd.

Regie

Verder zou er een fonds moeten komen om duurzaam materiaalgebruik en energiebesparing te stimuleren en moet er worden geïnvesteerd in windmolens op land en zee. En omdat er geen gas wordt geïmporteerd, moeten rest- en aardwarmte in combinatie met warmteopslag, zonneboilers en isolatie voor de warmtevoorziening zorgen.

De overheid moet de regie nemen bij het bereiken van de milieudoelstellingen, zeggen de partijcommissies, en niet de markt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl