medewerkers van Akzo Nobel bij de aandeelhoudersvergadering André Meinema - NOS

De overnamepoging van het Amerikaanse PPG stond niet op de agenda vandaag bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Maar aandeelhouders van AkzoNobel lieten de kans niet liggen om erover te praten. Dit is waar het om draait.

It's the money

PPG biedt 26,9 miljard euro voor AkzoNobel, ofwel 96,75 per aandeel. Dat is 6,75 meer dan het voorlaatste bod en 50 procent meer dan de beurswaarde voordat PPG belangstelling toonde. Daarnaast zegt PPG door de samenvoeging zeker 750 miljoen kostenbesparing te kunnen realiseren.

Volgens topman Michael McGarry is dit het finale bod. Als Akzo er niet op in gaat, kan PPG zich met een vijandig bod uitsluitend op de aandeelhouders richten, zonder met het Akzo-bestuur te onderhandelen. Akzo zegt het laatste bod te zullen bestuderen, waar eerdere biedingen nog meteen werden afgewezen.

Topman Michael McGarry van PPG ANP

Vorige week woensdag heeft het bedrijf een strategie gepresenteerd om aandeelhouders te verleiden hun stukken niet te verkopen aan PPG. Akzo stelt een extra uitkering aan de aandeelhouders in het vooruitzicht, zal de chemie-tak verkopen en kostenbesparingen doorvoeren. Het bedrijf verwacht 200 miljoen te kunnen besparen. Allemaal bedoeld om de winstgevendheid te vergroten en het bedrijf dus aantrekkelijker te maken voor aandeelhouders.

Banen

Akzo zei eerder dat een overname door PPG duizenden banen kost en grote onzekerheid met zich mee brengt.

PPG belooft in het laatste bod dat alle werknemers in Nederland van de speciaal chemietak niet als direct resultaat van de overname ontslagen zullen worden. Erik de Vries van vakbond FNV vindt deze toezegging "nogal gratuit". "Het is een garantie tot de voordeur. Want bedrijven kunnen altijd saneren. Het zou veel beter zijn als er een toezegging komt om voor een periode van vijf jaar geen saneringen door te voeren. Maar zo'n toezegging ligt er niet."

Boze werknemers van AkzoNobel ANP

PPG zegt dat er door zijn plannen er uiteindelijk meer groeiperspectief zal zijn. Het pensioen van het Akzo-personeel blijft intact, evenals het sociaal plan. De Vries van de FNV: "Dat kan ook niet anders volgens de Nederlandse wet."

Het steekt De Vries dat in de overnamestrijd "tendentieuze verhalen" over hem en de FNV de ronde doen. In een presentatie van de activistische aandeelhouder Elliott zou staan dat hij en de FNV zich tegen Akzo keren bij de overnamepoging. "Volslagen onzin", zegt De Vries. "De kritiek van mij op Akzo, die Elliott citeert, betreft een ander, ouder conflict."

Voor de aandeelhoudersvergadering vanmiddag stonden medewerkers van het bedrijf op de stoep te demonstreren voor baanbehoud. Zij hebben weinig vertrouwen in PPG. Het bedrijf zegt een forse kostenbesparing te willen realiseren bij het samengaan, wat volgens medewerkers kan duiden op ontslagen.

Nederlands Hoofdkantoor

Minister Kamp (VVD) van Economische Zaken vindt het belangrijk dat multinationals hun hoofdkantoor in Nederland hebben. Hij vreest dat anders de economische structuur van Nederland aangetast wordt.

het hoofdkantoor van Akzo ANP

PPG zegt dat na een overname de hoofdvestiging van de tak decoratieve verven en die van bijzondere materialen in Nederland blijven. Daarnaast zegt het bedrijf de bestaande samenwerking met Nederlandse bedrijven in stand te willen houden.

Duurzaamheid

Akzo wijst erop dat het bedrijf hoog op duurzaamheids-ranglijsten staat. Zo stond het bedrijf bijvoorbeeld tot vorig jaar nummer 1 in de Dow Jones Sustainability index. Ook streeft het bedrijf ernaar om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn.

PPG zegt dat duurzaamheid hoog op de agenda staat en dat het in de afgelopen jaren de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook zegt het bedrijf toe alle beloftes van Akzo aan de Nederlandse overheid op dit terrein te respecteren.

STER reclame