Bij een opgraving in Egypte is een vrijwel complete grafkelder ontdekt. Hoewel de ruimte niet heel groot is, is het bijzonder dat vrijwel alle giften die aan de doden zijn meegegeven nog aanwezig zijn.

Zo stonden er meer dan 1000 oesjabti, grafbeeldjes, in een van de ruimten. In twee andere kamers werden sarcofagen met mummies ontdekt; in de ene kamer vier, in de andere zes.

De grafruimte dateert uit de 18e Dynastie, van 1550 tot 1292 voor Christus. Waarschijnlijk ligt er onder meer een belangrijke rechter begraven. Het is al duidelijk dat de doden zijn overleden aan een ziekte, maar het is nog onbekend welke.

De vondst werd gedaan in het westen van de stad Luxor, in de buurt van de beroemde Vallei der Koningen. De opgraving is nog niet compleet, het ministerie van Oudheden laat weten dat er mogelijk nog meer wordt gevonden.

STER reclame