Hollandse Hoogte | Marco van Middelkoop

De raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht is ernstig in gebreke gebleven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) concludeert na een onderzoek na incidenten op de kno-afdeling dat er in het ziekenhuis geen veilig en open werkklimaat is. Het personeel voelde zich daarom niet vrij om te praten over wat er is misgegaan, oordeelt de inspectie.

De IGZ stelde een onderzoek in naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Het tv-programma meldde vorig jaar dat er op de kno-afdeling twee fatale incidenten zijn geweest, die niet werden gemeld bij de inspectie. Het ziekenhuis werd een half jaar onder verscherpt toezicht gesteld.

Externe commissie

De IGZ stelde een externe commissie in die onderzoek deed naar de cultuur in het UMC. Volgens de commissie heeft de raad van bestuur onvoldoende gezorgd voor een open cultuur. Medewerkers konden daardoor geen open gesprek voeren. Dat gold niet alleen voor de kno-afdeling, maar voor het hele ziekenhuis.

De IGZ benadrukt dat er wel goede zorg wordt geleverd in het UMC, maar waarschuwt dat als het klimaat niet goed is het risico bestaat dat niet kan worden besproken wat er is misgegaan.

Het UMC zegt in een reactie dat de inspectie het ziekenhuis een duidelijke boodschap en opdracht heeft meegegeven. "Het is duidelijk dat de cultuur en wijze van organiseren en leidinggeven in het UMC Utrecht aan vernieuwing toe zijn", zegt bestuursvoorzitter Schneider.

STER reclame