"Gewoon goed ontbeten, goed uitgeslapen"

Een spannende dag voor kinderen in groep acht. Zo'n 178.000 leerlingen beginnen vandaag aan hun eindtoets. De toets meet het taal- en rekenniveau van de leerlingen en is een hulpmiddel voor scholen om vast te stellen of voor het voortgezet onderwijs de juiste keuze is gemaakt.

Scholen kunnen kiezen voor de Centrale Eindtoets van de overheid of een andere goedgekeurde eindtoets. Steeds meer scholen kiezen voor een van de vijf alternatieve toetsen.

Het maken van een alternatieve toets is sinds 2015 toegestaan. Toen nam 6 procent van de scholen zo'n toets af. Nu is dat opgelopen tot meer dan een kwart.

Verplicht

Het maken van een eindtoets is verplicht, ook al weten de kinderen al naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan. Alleen in uitzonderlijke gevallen hoeft geen eindtoets te worden gemaakt, bijvoorbeeld als een kind een heel laag IQ heeft.

De score van de eindtoets leidt in 1 op de 15 gevallen tot een bijstelling van het advies van de leerkracht. Bij meisjes wordt het advies vaker aangepast dan bij jongens, zegt het CBS.

STER reclame