De gruwelijke beelden leidden tot protest bij het slachthuis in Tielt AFP

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft samen met de slachtbranche maatregelen genomen om het dierenwelzijn in de Vlaamse slachthuizen te verbeteren.

Er komt meer cameratoezicht, de opleidingen voor slachters worden verbeterd, de positie van de toezichthouder in het bedrijf wordt versterkt en alle Vlaamse slachthuizen worden door een onafhankelijke partij doorgelicht, schrijft de minister op zijn website.

"Het schandaal in Tielt moet een stapsteen worden om het dierenwelzijn in alle slachthuizen te versterken", zegt Weyts.

Mishandeling

Vorige maand kwam een video naar buiten van Animal Rights met schokkende beelden van de mishandeling van varkens in het abattoir in Tielt. Weyts liet het slachthuis onmiddellijk sluiten en stelde strenge voorwaarden aan de heropening. Ook kondigde hij maatregelen aan voor de hele sector.

De sector, verenigd in de Febev (de Federatie Belgisch Vlees), zegt zich te willen inzetten om concrete stappen te zetten voor het verbeteren van het dierenwelzijn in de slachthuizen. Weyts zegt dat Vlaanderen hierin een internationale voortrekkersrol wil spelen.

Klokkenluider

Er komen camera's op alle strategische plekken in het bedrijf en de toezichthouder krijgt toegang tot alle beelden. Bekeken wordt ook of de toezichthouder een speciale status kan krijgen, vergelijkbaar met die van een klokkenluider, zodat de werkgever geen disciplinaire maatregelen kan nemen als hij dierenmishandeling rapporteert.

"Ik ben blij dat de sector meestapt in dit verhaal, met concrete maatregelen om het dierenwelzijn te versterken", zegt Weyts. "Het schandaal in Tielt was een smet op het blazoen van alle slachthuizen. De sector heeft dus zelf alle belang bij een grondige doorlichting."

STER reclame