NASA EARTH OBSERVATORY / SUOMI NPP VIIRS DATA

NASA heeft nieuwe nachtfoto's vrijgegeven van de aarde. De foto's zijn niet alleen mooi, ze geven ook een beeld van de verspreiding van bevolkingscentra over de wereld.

Binnenkort wil NASA dagelijks updates beschikbaar gaan stellen waarmee wetenschappers bijvoorbeeld kunnen zien waar de stroom is uitgevallen na een ramp, waar illegaal wordt gevist en wat de effecten zijn van oorlog op de stroomvoorziening.

Het exact meten van lichtbronnen op aarde is moeilijker dan het misschien lijkt. De wetenschappers van NASA maken gebruik van de data van een satelliet die in 2011 is gelanceerd, de NASA-NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership-satelliet. Die maakt haarscherpe foto's, maar het licht dat de maan weerkaatst kan voor flinke lichtvervuiling zorgen.

Ook bewolking, veranderende begroeiing en sneeuw en ijs veranderen het licht. Met speciale software kunnen de onderzoekers die effecten weer teniet doen.

Nieuwe 'nachtkaart' van de aarde NASA Earth Observatory / Suomi NPP VIIRS data

De onderzoekers hebben onder meer een nieuwe 'nachtkaart' van de gehele aarde gepresenteerd. De oude dateerde van 2012. Ook is op de beelden goed het verschil te zien tussen de hoeveelheid licht in 2012 en 2016, bijvoorbeeld in India.

Het team dat de satellietdata analyseert, ontwikkelt de software steeds verder zodat de beelden beter en sneller beschikbaar komen. Daardoor komen nieuwe nachtfoto's van de hele wereld in de nabije toekomst - NASA hoopt later dit jaar - dagelijks beschikbaar.

Wetenschappers kunnen de beelden dan ook gebruiken om de effecten van lichtvervuiling te onderzoeken. Ook werkt het team samen met klimaatwetenschappers, die de data kunnen combineren met andere satellietdata om betere schattingen te kunnen maken van de kooldioxide-uitstoot in specifieke gebieden.

"We kunnen veranderingen op de korte termijn zien, zoals problemen in de stroomvoorziening door oorlog, stormen of aardbevingen", zegt Miguel Román, de leider van het onderzoeksteam. "Maar we zien ook langzamere veranderingen zoals urbanisatie, migratie en economische veranderingen."

STER reclame