ANP

Bij het terugdringen van het mestoverschot komt een uitzondering voor boeren met koeien van zeldzame rassen, meldt staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer. Boeren hadden gewaarschuwd dat runderen als de Groninger Blaarkop, het Lakenvelder Rund en het Brandrode Rund uit Nederland dreigen te verdwijnen. 

Om het hoofd boven water te houden zouden veel boeren met dergelijke zeldzame rassen hun vee al hebben verkocht of geslacht, waarschuwde de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Het standaardkoeienras, Holstein Friesian, levert de boeren namelijk meer op; die geven meer melk. 

Fosfaat

Het terugdringen van het mestoverschot is nodig om te bereiken dat er minder fosfaat in het milieu komt, en specifiek in het grondwater. Boeren die hun veestapel uitbreiden, kunnen om die reden rekenen op een boete van de staatssecretaris. Maar voor boeren met zeldzame rassen maakt hij nu dus een uitzondering. Juist voor die rassen is het van groot belang om te zorgen voor aanwas, om inteelt te voorkomen. 

Van Dam wijst er in zijn brief aan de Kamer op dat slechts 2 procent van de runderen in Nederland niet Holstein Friesian is en daarvan is weer een klein deel van een zeldzaam ras. De aanwas van de zeldzame rassen wil hij nu buiten de regeling laten, zodat deze boeren geen boete krijgen en hun koeienpopulatie gezond kunnen houden. 

Eerder had de staatssecretaris al een uitzondering gemaakt voor koeien die om hun vlees worden gehouden. De regeling is daarmee beperkt tot melkproducerende bedrijven. 

STER reclame