Minister Kamp van Economische Zaken wil dat de gedragscode voor de franchisesector beter wordt toegepast. Daarom gaat hij die vastleggen in een wet.

Er is veel onenigheid tussen franchisegevers en -nemers. Zo stonden laatst de franchisenemers van Albert Heijn in de rechtszaal tegenover de supermarktketen. Ook bij onder meer Hema, Bakker Bart en Shoeby waren er conflicten. Kritiek van franchisenemers is dat de franchisegevers regelmatig veel te hoge winsten voorspiegelen. Ook is vaak niet duidelijk hoe de kosten berekend zijn die franchisenemers moeten betalen. 

Volgens Kamp houden de franchisegevers zich vaak niet aan hun eigen gedragscode. "Ik vind dat de code onvoldoende wordt toegepast. Daarom ga ik deze wettelijk verankeren", zegt hij tegen de NOS. 

Misstanden

Volgens de minister is er sprake van misstanden in de sector. "Franchisecontracten zijn nu een soort dictaat van franchisegevers aan franchisenemers." 

Door de nieuwe wet moet de positie van franchisenemers straks beter beschermd zijn. De gedragscode is niet langer vrijwillig maar moet verplicht worden toegepast. "Franchisegevers en -nemers mogen er onderling van afwijken, maar moeten wel benoemen op welke punten en waarom", zegt Kamp.

Een betere bescherming is nodig omdat het belang van de franchisesector voor de Nederlandse economie groot is. "In Nederland zijn 30.000 franchisevestigingen waar 300.000 mensen werken. Door deze wet kan de sector verder doorgroeien", zegt de minister. 

Transparant

Door de wet kunnen franchisenemers inzage eisen in de manier waarop de winsten en kosten worden berekend, zegt Nienke Slump, die als advocaat veel franchisenemers bijstaat. "Nu is dat nog helemaal niet transparant", zegt Slump.

Romana Engeman van de Nederlandse Franchise Vereniging, de branchevereniging van franchisegevers, is fel tegen de wet. Vanuit de franchisegevers is er veel weerstand tegen de gedragscode, hoewel deze mede door henzelf is opgesteld. "Een verankering is daarom veel te vroeg."

Niet naar rechter

Engeman weerspreekt dat er veel problemen zijn in de sector. "Er wordt gezegd dat er misstanden zijn, maar dat is onvoldoende bewezen. Uiteraard worden er wel rechtszaken gevoerd, maar dat zijn er relatief heel weinig. Over de afgelopen jaren gaat het om gemiddeld nog geen twintig rechtszaken per jaar."

Advocaat Slump is het daar niet mee eens. "Probleem is juist dat veel franchisenemers niet naar de rechter durven te stappen. Niet alleen omdat het veel geld kost, maar ook omdat ze afhankelijk zijn van de franchisegever."

De wet moet nog wel door de Eerste en Tweede Kamer, maar minister Kamp heeft er alle vertrouwen in dat dat lukt. "Ik hoop dat de Kamers eraan meewerken om dit snel in het Staatsblad te brengen." 

STER reclame