NOS NieuwsAangepast

GroenLinks-congres betreurt missiebesluit

De GroenLinksleden op het congres in Utrecht hebben hun treurnis uitgesproken over het fractiebesluit om de Kunduz-missie te steunen. Een motie van die strekking werd aangenomen. Eerder werd een motie van afkeuring door driekwart van de leden verworpen. De positie van fractieleider Jolande Sap kwam niet in gevaar.

"Ik ben dankbaar voor het vertrouwen in de fractie en in mij als fractievoorzitter", zei Jolande Sap. Ze zei zich te realiseren dat de inhoud van het missiebesluit heel moeilijk ligt voor GroenLinksers. Ook de steun aan het kabinet-Rutte ligt moeilijk bij de achterban.

Zes indieners van moties over de missie gaven een toelichting. Ze waren het niet eens met de steun aan de trainingsmissie, maar prezen over het algemeen de inzet van de fractie en de manier waarop tot een oordeel is gekomen.

Ze benadrukten dat het niet de bedoeling is om fractievoorzitter Sap onderuit te halen. De tegenstanders vinden het vooral bezwaarlijk dat de militairen naar een gebied worden gestuurd waar wordt gevochten.

Achterban

Sap legde nogmaals uit hoe de fractie tot haar standpunt is gekomen. Toen ze het podium betrad, klonk er luid applaus en ook tijdens haar toespraak werd er geregeld geklapt.

"Naar de geest is de motie-Peters een goede vertaling van het verkiezingsprogramma", zei Sap. Ze benadrukte dat de Kunduz-missie een civiele missie is. "Er zijn geen garanties op succes, wel een kans om verschil te maken", zei Sap.

Ze zei dat goed is geluisterd naar de achterban, maar dat dat niet betekent dat de fractie de achterban ook gehoorzaamt. Sap erkende wel dat de samenwerking met de achterban beter kan. Na afloop van haar speech kreeg Sap weer een staande ovatie.

Sap zei te willen knokken om de opgestapte leden terug te krijgen. "Dat raakt mij ook persoonlijk en daar kan geen enkel nieuw lid compensatie voor bieden."

Kandidatenlijst

Op het congres in Utrecht is ook de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Tof Thissen is opnieuw gekozen als lijsttrekker. Hij vertegenwoordigt de partij al sinds 2004 in de Senaat.

Huidig Eerste Kamerlid Tineke Strik belandde op de tweede plaats en Marijke Vos, voormalig Tweede Kamerlid en wethouder in Amsterdam, staat op de derde plaats op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. GroenLinks heeft nu vier zetels in de Senaat.

Afscheid

De GroenLinksleden nemen ook afscheid van oud-fractieleider Femke Halsema, die een afscheidsspeech hield. Ze zei "vooral trots te zijn op mijn partij, waar moeilijke beslissingen niet worden geschuwd. Waar politiek wordt bedreven zoals het hoort." Ook zij kreeg een langdurig applaus.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl