Mohammed, een vluchteling uit Syrië, heeft een woning toegewezen gekregen en is bezig met verhuizen Hollandse Hoogte | Bert Spiertz

Gemeenten moeten er in de tweede helft van dit jaar voor gaan zorgen dat 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonruimte krijgen. Het gaat om minder mensen dan het afgelopen half jaar. Toen moesten 13.000 mensen een dak boven hun hoofd krijgen. Volgens Dijkhoff ligt de uitvoering hiervan momenteel op schema. "Daar heb ik veel waardering voor", zegt hij.

Het aantal neemt af omdat er minder asielvergunningen worden verleend. Volgens staatssecretaris Dijkhoff komt dat doordat er minder mensen asiel aanvragen en de instroom verandert.

De verwachting is dat er in 2018 nog minder vluchtelingen aan een woning moeten worden geholpen. Voor de eerste helft van 2018 zal het waarschijnlijk gaan om 6000 asielzoekers.

Elk half jaar wordt op basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen, vastgesteld aan hoeveel vluchtelingen gemeenten onderdak moeten bieden. Het hangt af van het inwoneraantal van een gemeente om hoeveel woningen het gaat.

STER reclame