ANP

Het aantal scholieren dat op de middelbare school blijft zitten of zakt voor het eindexamen is voor het eerst in vier jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vorig jaar ging het om een groep van 54.720 leerlingen die niet over gingen, 5,7 procent van het totale aantal scholieren.

Deskundigen van het ministerie van Onderwijs, DUO en koepelorganisatie VO-raad schrijven de stijging toe aan de hogere ambities van leerlingen. Wanneer zij een dubbeladvies als vmbo-havo krijgen, kiezen ze vaker dan voorheen het hoogste niveau. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat er nog wel verder onderzoek gedaan moet worden.

De toename van het aantal zittenblijvers is een breuk met de dalende trend die sinds 2012 was ingezet. Tussen 2012 en 2015 daalde het aantal zittenblijvers van 6,5 procent naar 5,4 procent. De stijging in 2016 is te zien in alle leerjaren en op alle niveaus.

Lente- en zomerscholen

In 2020 moet het aantal zittenblijvers zijn teruggebracht naar minder dan 4 procent van het totaal aantal leerlingen. Om dat doel te halen zijn er zogenoemde lente- en zomerscholen in het leven geroepen. Hier krijgen leerlingen die dreigen te blijven zitten extra les in de vakken waar ze minder goed in zijn.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs was het aantal zittenblijvers hoger uitgevallen als deze scholen er niet waren. "Er hebben zich 11000 leerlingen ingeschreven voor de lente- en zomerscholen en ruim 9000 van hen zijn alsnog overgegaan."

STER reclame