ANP

Gasbedrijf NAM trekt zich terug uit de schadeafhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, gaat de regie hierover helemaal overnemen. De NAM komt later vandaag met een toelichting op de gewijzigde rol.

Bewoners en de politiek roepen al veel langer dat de NAM zich niet meer moet bemoeien met de afhandeling van de schades. De NAM is het bedrijf dat gas uit de bodem haalt in Groningen waardoor de aardbevingen zijn ontstaan, en tegelijkertijd ging het bedrijf ook over het bedrag dat bewoners kregen voor de ontstane schade.

"Het is een vurige wens van bewoners dat hier een einde aan kwam. Deze situatie gaf veel problemen en veel onvrede", zegt verslaggever Goos de Boer van RTV Noord.

Het is slecht voor mensen die schade hebben dat ze bij dit grote bedrijf terecht moesten.

Minister Kamp

Minister Kamp van Economische Zaken erkent dat er iets moest gaan veranderen. "Het is goed dat de NAM een stap terug zet. Het is slecht voor mensen die schade hebben dat ze bij dit grote bedrijf terecht moesten. De NAM is er ook niet op ingericht om het goed af te handelen".

Er werd al langer aan gewerkt, en nu is het mogelijk dat de NAM zich terugtrekt, aldus Kamp. 

Nulmeting

De afhandeling van de aardbevingsschade is in handen van het Centrum Veilig Wonen, een instantie van de NAM. Alders gaat ook hier de regie over voeren. Hij gaat nu kijken op welke manier de schade nu het beste kan worden afgehandeld. 

Het Groninger Gasberaad en de Vereniging Eigen Huis komen vandaag met een voorstel voor een andere aanpak van de schadeafhandeling. Zij vinden dat alle bewoners die al schade hebben gecompenseerd moeten worden. Dan kan er nu een nulmeting worden uitgevoerd en voor nieuwe schadegevallen een andere aanpak worden bedacht.

Onderzoeksraad

Gisteren concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in een rapport dat de aanpak van de problemen met de gaswinning te versnipperd is. Het advies van de raad is om één organisatie verantwoordelijk te maken. Ook adviseerde de raad al om verantwoordelijkheid voor de schade-afhandeling bij de NAM weg te halen.

STER reclame