AFP

De Tweede Kamer wil dat Nederland de Europese Unie oproept geen wapens te leveren aan Saudi-Arabië die worden ingezet in Jemen. De Saudische krijgsmacht bombardeert daar geregeld burgerdoelen. In Jemen woedt al jaren een oorlog en het land kampt met hongersnood.

De Kamer vindt dat de EU moet stoppen de Saudiërs te voorzien van wapens, als vaststaat dat die bijdragen aan schending van mensenrechten in Jemen. Een motie daarover van VVD, CDA en PvdA kreeg steun van de hele Tweede Kamer en ook minister Koenders vindt het een goed idee.

Praktisch niets

Koenders zei dat Nederland binnen de Europese Unie verreweg de kleinste leverancier is van wapens aan Saudi-Arabië en eigenlijk praktisch geen militair materieel naar dat land stuurt. Hij vindt dat andere landen in de EU dat voorbeeld moeten volgen. Koenders is het ook eens met de Kamer dat alles moet worden gedaan om hulpgoederen bij de hongerende bevolking in Jemen te krijgen.   

Een minderheid in de Kamer riep op tot een nationaal wapenembargo tegen Saudi-Arabië . SP-Kamerlid Karabulut zei dat Nederland, los van wat er in Europa gebeurt, een 'vergunningstop' moet instellen. 

De wens van de SP kreeg steun van D66, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie, maar dat was net te weinig voor een meerderheid. Koenders keerde zich er fel tegen. Volgens hem zouden eenzijdige stappen van Nederland meteen een einde maken aan de discussie binnen de EU. Hij vindt Europese maatregelen veel effectiever.

STER reclame