Kinderombudsvrouw bevraagt kinderen over gaswinning

Een jongen protesteert tegen de gaswinning in Groningen ANP

Hoe beleven kinderen de problemen rond de gaswinning en de aardbevingen in Groningen? Volgens Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is dat een vraag die tot nu toe onvoldoende aandacht krijgt. Daarom begint zij met een onderzoek naar welke problemen Groningse kinderen ervaren door de gaswinning.

In het aardbevingsgebied wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren. "In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen", zegt Kalverboer. "Ik wil daar verandering in brengen."

Onderzoek onder volwassenen laat zien dat Groningers zich onveilig voelen en een deel heeft daardoor gezondheidsklachten. De Kinderombudsvrouw krijgt signalen dat ook kinderen in de problemen komen. Om daar meer over te weten, heeft ze daarom besloten tot een onderzoek uit eigen beweging.

Speciaal schoolprogramma

Ze gaat in gesprek met kinderen, belangenorganisaties, professionals en verantwoordelijke partijen. Ook zal een enquête worden uitgezet onder kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Het onderzoek zal inzicht moeten geven in welke problemen kinderen ervaren en mogelijke oplossingen voor deze problemen. 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de Kinderombudsman concrete aanbevelingen doen aan de partijen die de negatieve gevolgen van de aardbevingen voor kinderen kunnen verminderen.

Op dit moment hebben Groningse scholen een speciaal schoolprogramma over de aardbevingen en de gaswinning. Doel is kinderen te informeren over aardbevingen en de ervaring van kinderen bespreekbaar te maken.

STER Reclame