Nieuwe regering Curacao ANP

De nieuwe regering van premier Gilmar ‘Pik’ Pisas die vrijdag op Curaçao is beëdigd, heeft een verzoek ingediend bij het Europees Hof om de verkiezingen van 28 april tegen te houden. Ook is besloten alle beslissingen die met de Statenverkiezingen verband houden moeten worden stopgezet, zolang dat verzoek loopt.

Of dat laatste ook daadwerkelijk gaat gebeuren, valt te bezien. De verkiezingen zijn bij wet uitgeschreven en kunnen niet zomaar worden stopgezet. De opdracht van de gouverneur voor dit tijdelijke kabinet was om toe te zien op de nieuwe verkiezingen.

Aanvaring met Nederland

Nu Pisas, onder aanvoering van partijgenoot Gerrit Schotte een andere weg in wil slaan, komt het mogelijk in aanvaring met Nederland. Die heeft Willemstad laten weten achter de beslissingen van de gouverneur te staan.

De huidige politieke situatie ontstond nadat Schotte met steun van weggelopen parlementsleden van de oude coalitie een nieuwe meerderheid kon vormen. Daardoor viel het kabinet-Koeiman, amper zes weken nadat het beëdigd was.

Schotte vindt dat de gouverneur de nieuwe meerderheid de kans had moeten geven een regering te vormen op basis van de verkiezingsuitslag van 5 oktober vorig jaar. Die is hem ontnomen doordat Koeiman het parlement meteen ontbond, waardoor nieuwe verkiezingen onvermijdelijk werden.

Uitstel

Het Europese Hof zal het verzoek van de nieuwe regering waarschijnlijk niet behandelen, omdat daarvoor eerst een gang naar de lokale rechter is vereist. En dat heeft Schotte tot nog toe nagelaten.

De enige manier om de verkiezingen wel uit te stellen of te stoppen is een calamiteit. Bij de laatste verkiezingen op 30 september gooide de orkaan Matthew roet in het eten en werden de verkiezingen verzet naar 5 oktober.

STER reclame