NOS NieuwsAangepast

Extra maatregelen tegen discriminatie zwangere

Het kabinet wil samen met maatschappelijke organisaties discriminatie in verband met zwangerschap terugdringen. Er komen meer controles, er wordt meer aandacht besteed aan melding en registratie en aanstaande moeders krijgen extra voorlichting.

Het College voor de Rechten van de Mens zei vorig jaar dat nog steeds vier op de tien vrouwen vanwege zwangerschap ongelijk worden behandeld op het werk en dat het aantal niet daalt. Zwangere vrouwen worden soms afgewezen bij sollicitaties, hun contract wordt niet verlengd of ze ondervinden problemen met het opnemen van verlof.

Minister Asscher heeft om de tafel gezeten met onder meer de Inspectie SZW, werkgeversorganisaties en vakbonden, verloskundigen en artsen. Ze hebben afgesproken dat er een app komt om vrouwen op hun rechten en plichten te wijzen en dat de Inspectie gerichter toezicht gaat houden. Verder zal in boekjes van consultatiebureaus en GGD's meer aandacht aan zwangerschapsdiscriminatie worden besteed.

Asscher vindt dat er meer begrip moet komen voor zwangere vrouwen en dat werkgevers en werknemers betere afspraken moeten maken. "De zwangerschap moet vooral een mooie en bijzondere periode zijn zonder onnodige spanningen voor de aanstaande moeder. Een goede werkgever mag bij een sollicitatie iemand niet afwijzen vanwege een dikke buik."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl