Heilig Graf in Jeruzalem weer open na grondige restauratie

Het gerestaureerde graf in de kerk in Jeruzalem Reuters

In Jeruzalem is de restauratie afgerond van het Heilig Graf, waar volgens de Bijbel Jezus begraven lag voor zijn opstanding. Het graf ligt in de gelijknamige kerk in het oude, ommuurde deel van Jeruzalem en geldt als een van de belangrijkste monumenten van het christendom.  

Meer dan vijftig experts, onder wie archeologen, ingenieurs en restauratoren, hebben de afgelopen maanden de behuizing opgeknapt en verstevigd die om het graf heen is gebouwd. Ook hebben ze graafwerkzaamheden uitgevoerd om meer te weten komen over de inhoud en omvang van het rotsgraf.

Bank

Na het verwijderen van eeuwenoude, marmeren platen, kwamen de onderzoekers een soort bank tegen, die groot genoeg is om het lichaam van een volwassen man op te leggen. Volgens de christelijke traditie werd Jezus gekruisigd op de berg Golgotha en werd zijn lichaam daarna op een steen in een rotsgraf gelegd.

De franciscaner pater Eugenio Aliata, hoogleraar christelijke archeologie in Jeruzalem, noemt de vondst van de bank historisch. "Het is heel belangrijk om te zien dat er een bank is, heel plat en bijna intact, ongeveer in de vorm dat iemand erop kan liggen. Het is nu voor het eerst dat het is gedocumenteerd en vastgelegd."

Heilig Graf in Jeruzalem gaat weer open na restauratie

De behuizing rond de vermoedelijke begraafplaats van Jezus is vier keer herbouwd; de laatste keer na een brand in 1810.  In 1947 is het bouwwerk door een Brits bedrijf gestut met stalen balken.

De kapel rond het graf Reuters

Aardbevingbestendig

Bij de restauratiewerkzaamheden zijn de balken en een deel van de muur vervangen. De scheuren in de rotsblokken zijn gevuld met speciale mortel. Ook zijn de stenen en het marmer schoongemaakt. Die hadden door de kaarsen een zwarte roetlaag gekregen. Het graf is nu ook aardbevingsbestendig gemaakt.

De restauratie heeft tien maanden geduurd en kostte 3,5 miljoen euro. Het beheer van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem is in handen van verschillende christelijke stromingen. De Rooms-Katholieke en de Armeens- en Grieks-orthodoxe kerk betalen mee aan de renovatiekosten. Ook is er geld beschikbaar gesteld door het World Monuments Fund, een particuliere organisatie, en een reeks andere donateurs.