Doop van een Jehova's Getuige EPA

Het Russische ministerie van Justitie onderzoekt of de religieuze beweging Jehova's Getuigen op de lijst van extremistische organisaties kan worden gezet. Als dat gebeurt, wordt de christelijke beweging verboden.

Het ministerie had al besloten tot sluiting van het hoofdkwartier van de Jehova's Getuigen, in de buurt van Sint-Petersburg. Het Russische hooggerechtshof buigt zich op 5 april over deze kwestie.

'Verderfelijke sekte'

Als de organisatie wordt verboden, kunnen de ongeveer 175.000 Jehova's Getuigen in Rusland niet meer legaal bij elkaar komen. Ook mogen ze dan geen religieuze publicaties meer verspreiden.

De Jehova's Getuigen hebben al lange tijd problemen met de Russische autoriteiten, die de groepering zien als verderfelijke sekte en een extremistische organisatie. In acht regio's in Rusland is de religieuze groep al illegaal verklaard. Ook zijn al meer dan tachtig publicaties van de Jehova's Getuigen verboden.

Sovjet-tijden

De autoriteiten verdedigen een verbod meestal met het argument dat de Jehova's Getuigen de Russische wet overtreden door andere religies in een negatief daglicht te stellen, of door Russische mannen ervan te overtuigen dat ze de verplichte militaire dienst moeten weigeren.

Een woordvoerder van de Jehova's Getuigen zegt in de Moscow Times dat hij bezorgd is dat de leden van de groepering weer zullen worden vervolgd zoals in de Sovjet-tijden. Veel Jehova's Getuigen werden in die tijd naar kampen in Siberië gestuurd.

De organisatie overweegt om zich op te splitsen in kleinere, regionale groepen, om een verbod te omzeilen.

STER reclame