Pieter van Vollenhoven, scheidend voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, prijst zich gelukkig met zijn opvolger Tjibbe Joustra, maar is ontevreden over de manier waarop die benoeming tot stand in gekomen.

"De wijze waarop mijn opvolger is benoemd, is onjuist. Niet de overheid, maar de Raad zelf moet uit oogpunt van onafhankelijkheid met een voorstel kunnen komen wie wordt voorgedragen voor de functie van raadslid of voorzitter." Van Vollenhoven zegt dat in de documentaire 'De Raad van Pieter' die de NOS op zondag 6 februari uitzendt. De dag erna, op 7 februari, draagt Van Vollenhoven het voorzitterschap over aan zijn opvolger.

Bekijk hier de documentaire 'De Raad van Pieter'

'Eens maar nooit weer'

Joustra, de voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, had gesolliciteerd bij de overheid. Diezelfde overheid kan onderwerp zijn van een onderzoek. Volgens Van Vollenhoven is dat een volstrekt verkeerde werkwijze. "Als je de onafhankelijkheid van de Raad in ere wilt houden, dan vind ik dat de Raad ook zelf met een voordracht van bijvoorbeeld drie kandidaten moet kunnen komen. Net zoals wij zelf wettelijk verantwoordelijk zijn voor onze rapporten, moeten wij dat ook zijn voor de kandidaten die wij voordragen."

Desgevraagd betitelt Van Vollenhoven de benoeming van zijn opvolger als 'een politieke benoeming'. "Wat mij betreft is dit een procedure van 'eens maar nooit weer'. Dat moet veranderen."

Van Vollenhoven stopt dan wel als voorzitter van de Raad, maar blijft betrokken bij het thema 'onafhankelijk onderzoek', ook internationaal. "Nederland loopt op het gebied van onafhankelijk onderzoek ver vooruit op Europa. Ik probeer andere landen te overtuigen van nut en noodzaak van dergelijk onderzoek", aldus Van Vollenhoven.

Diepe indruk

In de documentaire spreekt van Vollenhoven openhartig over de gebeurtenissen bij de Naald op Koninginnedag 2009. Toen probeerde Karst T. met zijn auto een aanslag op de koninklijke familie te plegen. Daarbij kwamen acht mensen om het leven.

Van Vollenhoven noemt die dag "een rampzalig moment, ook in mijn leven. Als ik langs de Naald rij of slachtoffers of nabestaanden bezoek, heb ik daar reuze moeite mee. Het is een ramp die diepe indruk op mij heeft gemaakt. Ik heb er lang over gedaan om dat een plaats te geven. Het is nog steeds niet helemaal weg."

Trots

Ook prinses Margriet komt aan het woord over haar echtgenoot. Zij verwacht niet dat hij zijn levenswerk, ook na zijn vertrek als voorzitter, kan loslaten. "Het is een onderdeel van hemzelf geworden. Hij heeft zich met hart en ziel gegeven. Het is echt zijn levenswerk."

"Het zou heel jammer zijn als de kennis en expertise die hij heeft, verloren gaat. Want ik geloof wel dat hij zo langzamerhand een soort van wandelende encyclopedie is op het gebied van ongevallen. Daar ben ik heel erg trots op. Ik denk ook dat maar heel weinig mensen beseffen dat hij het allemaal zelf heeft gedaan. Al die speeches, alles wat hij schrijft, heeft hij allemaal zelf gedaan. Vandaar ook dat er zoveel vrije tijd in is gaan zitten. Dat doe je niet allemaal in een 40-urige werkweek. En dat laat je ook niet zomaar los."

Lees ook het weblog: De Raad van Pieter

STER reclame