GroenLinks

Een kandidaat-Kamerlid van GroenLinks trekt zich terug in verband met een integriteitskwestie. Maya van der Steenhoven, die op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen op de 24e plaats staat, zal haar zetel niet innemen als ze wordt gekozen. 

Van der Steenhoven blijkt medebestuurder te zijn van een familiefirma, die gevestigd is op de Seychellen. De firma is opgezet door haar vader, die in China woont. Het kandidaat-Kamerlid heeft de functie niet gemeld bij de integriteitstoets door haar partij. Volgens GroenLinks had ze dat wel moeten doen. Was de functie bekend geweest tijdens de procedure, dan was ze niet op de lijst gekomen. 

Panama Papers

De functie van energiespecialiste Van der Steenhoven is opgedoken in de Panama Papers, miljoenen gelekte documenten van een Panamees advocatenkantoor waaruit bleek dat die firma tal van bedrijven, politici en sporters heeft geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Trouw en het Financieele Dagblad schrijven over het bedrijf waar Van der Steenhoven bestuurder is.

Van der Steenhoven heeft het besluit om zich terug te trekken genomen in overleg met het partijbestuur. Ze noemt het belangrijk dat een politicus boven iedere twijfel verheven is. "Door het niet melden van dit mededirecteurschap in een onderneming op de Seychellen aan GroenLinks heb ik de partij niet in staat gesteld haar eigen afweging rond dit directeurschap te maken."

Helpen

Het kandidaat-Kamerlid benadrukt wel dat ze nooit financieel voordeel heeft gehad van het bedrijf. Ze zegt dat ze haar bezittingen in Nederland heeft en daar in lijn met de Nederlandse wetten belasting over betaalt.

Van der Steenhoven stelt dat ze jaren geleden een onbezoldigd directeurschap op zich heeft genomen om haar vader te helpen. Als zijn vrouw, die met haar gezondheid kampte, plotseling zou overlijden, zou zij "zorg kunnen dragen voor de afhandeling richting hun twee minderjarige kinderen". 

De vrouw is inmiddels overleden en Van der Steenhoven zegt dat ze haar vader daarna heeft gevraagd haar uit het bestuur van de onderneming te verwijderen, maar dat dat helaas niet is gebeurd.

STER reclame