Illegale houtkap in het Amazonegebied EPA

Brazilië gaat in de strijd tegen de illegale houtkap en ontbossing bomen een elektronisch etiket geven. Het hout kan daarmee van kap tot verkoop worden gevolgd. In het etiket is de geografische herkomst precies vastgelegd, zodat kan worden gecontroleerd of het hout echt afkomstig is uit een gebied waar kappen is toegestaan.

Alle gegevens worden opgeslagen in een centrale databank. Boswachters kunnen met hun mobiele telefoon bomen of gezaagd hout scannen en zo meteen vaststellen waar het vandaan komt.

Bedreiging

Met dit systeem, onder de naam Sinaflor, moet een einde komen aan de huidige vorm van registeren, waarop veel kritiek is. Milieuactivisten zeggen dat er weinig samenhang in zit, dat gegevens slecht worden bijgehouden en dat het stelsel ontoegankelijk is.

Hout waarvan de herkomst niet in de nieuwe databank is terug te vinden, is illegaal gekapt, is nu het idee. Alle bomen in gebieden waar wel gekapt mag worden krijgen dus zo'n etiket. Deelstaten zijn wettelijk verplicht om aan het nieuwe systeem mee te werken. Aan het eind van het jaar moet het overal in Brazilië beschikbaar zijn.

Illegale houtkap is een van de grootste bedreigingen voor het Amazonegebied. Het neemt de laatste jaren weer toe, nadat het in de periode van tien jaar daarvoor juist was afgenomen.

STER reclame