NOS NieuwsAangepast

Welke beroepen kiezen mensen met een niet-westerse achtergrond?

De politie wil dat het politiekorps veel diverser wordt. Maar willen mensen met een niet-westerse achtergrond wel werken bij de politie? En hoe divers zijn andere overheidsdiensten? We zetten de belangrijkste cijfers voor je op een rij.

In Nederland wonen ruim twee miljoen mensen met een niet-westerse achtergrond, dat is zo'n 12 procent van de bevolking. De politie is lang niet de enige organisatie waar deze groep ondervertegenwoordigd is. Slechts 2,5 procent van de rechters, en 3,7 procent van de onderwijzers in het basisonderwijs heeft een niet-westerse achtergrond. In de meeste overheidsorganisaties is het personeel de afgelopen jaren wel diverser geworden, behalve in het basisonderwijs.

Mensen met een niet-westerse achtergrond bij overheidsorganisaties

Percentage mensen met een niet-westerse achtergrond bij overheidsorganisaties. Bron: BZK

In de top van deze organisaties is het aantal nog lager. Ongeveer 2 procent van de leidinggevenden in overheidsorganisaties heeft volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken een niet-westerse achtergrond.

Een van de oorzaken lijkt te zijn dat deze groep andere studie-interesses heeft dan autochtone Nederlanders. Zo zijn farmacie en hbo-rechten al jaren ontzettend populair, blijkt uit cijfers van het CBS. Vier op de tien studenten die jaarlijks beginnen aan farmacie zijn van niet-westerse afkomst.

Hbo-opleidingen met hoogste instroom studenten met niet-westerse achtergrond

Meest populaire opleidingen bij eerstejaars studenten met een niet-westerse migratieachtergrond

Aan de andere kant willen weinig jongeren met een niet-westerse achtergrond journalist worden of werken in de natuur, zoals bosbouw en dierhouderij. Wat vooral opvalt is dat het aantal jongeren van deze groep dat leraar wil worden, laag is. Op de Pabo (basisonderwijs), Alo (sportdocent) en opleiding tot leraar geschiedenis zitten opvallend weinig van origine niet-westerse Nederlanders. Ook verpleegkunde (9 procent) is niet populair bij deze groep.

Hbo-opleidingen met laagste instroom studenten met niet-westerse achtergrond

Minst populaire opleidingen bij eerstejaars studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Bron: CBS

Bij mbo-opleidingen zie je vergelijkbare verschillen tussen opleidingen. Wel ligt het aantal mensen met een niet-westerse achtergrond op mbo-opleidingen veel hoger (21%) dan bij hbo-opleidingen (15%). Handel (34%) en ICT (25%) zijn erg populair, terwijl landbouw en dieren (3%) ook op het mbo erg slecht scoren bij deze groep.

Bij de politie lijkt het juist diverser te worden. Had in 2013 nog maar 6 procent van de studenten op de politieacademie een niet-westerse achtergrond, in 2016 is dat aantal verdubbeld. Doordat het slechts om instroom van eerstejaars gaat, duurt het nog jaren voor de politieorganisatie diverser zal worden.

Instroom studenten met migratie-achtergrond politieacademie

Het aantal mensen met een migratieachterond dat instroomt op de politieacademie. Bron: politie

Diversiteitsquota

Verschillende politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma dat overheidsorganisaties en de politie een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. GroenLinks en SP schrijven dat overheidsorganisaties concrete doelen moeten stellen om dat te bereiken. D66 wil kinderen met een niet-westerse achtergrond stimuleren om ook exacte en technische opleidingen te volgen, en benadrukt dat ook de Pabo diverser moet zijn.

Denk schrijft het meest over diversiteit. De partij wil een diversiteitsquotum voor functies bij de overheid en een quotum van 10 procent voor mensen met een migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen. De VVD schrijft alleen dat ze tegen diversiteitsquota bij de overheid zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl