Britse regering houdt vol: geen wijziging brexit-wet

De Britse premier Theresa May AFP

De Britse regering legt zich niet neer bij het besluit van het Hogerhuis over een aanvulling op de brexit-wet. Premier Theresa May wil dat de wet ongewijzigd wordt doorgevoerd. Zij zou vastbesloten zijn rond 15 maart een Brits vertrek uit de EU in werking te stellen.

De regering is teleurgesteld over de uitkomst van de stemming in het Hogerhuis. De lords en lady's in dat huis stemden gisteren voor het uitbreiden van de brexit-wet. Zij willen dat daarin een passage wordt opgenomen waarin de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië worden gegarandeerd.

May ziet niets in zo'n aanpassing. De regering vindt dat de wet simpelweg een begin moet maken met de brexit-procedure. De verwachting is dat het Lagerhuis de regering volgt en het voorstel van het Hogerhuis afkeurt. Daarna zullen beide huizen de ongewijzigde wet opnieuw moeten goedkeuren.

Harde deadline

Pas als de brexit-wet is doorgevoerd, kan de regering artikel 50 van het Verdrag van Lissabon activeren en zo een begin maken met het Britse vertrek uit de EU. May wilde eigenlijk eigenhandig de brexit-procedure opstarten, maar na een rechtszaak besloot het Britse gerechtshof dat daarvoor goedkeuring van het parlement vereist is.

De premier heeft altijd eind maart genoemd als harde deadline voor het begin van de onderhandelingen over een brexit. Dat streven komt vooralsnog niet in gevaar, zegt correspondent Suse Van Kleef.