Jacques Tichelaar nadat hij is afgetreden ANP

PvdA'er Jacques Tichelaar vertrekt als commissaris van de koning van Drenthe. Dat heeft hij bekendgemaakt bij de hervatting van het spoeddebat in de Provinciale Staten over zijn rol bij de verstrekking van een opdracht aan zijn schoonzuster. 

Tichelaar zei dat hij uit de reacties van de Statenleden in eerste termijn had opgemaakt dat er "volstrekt onvoldoende vertrouwen" in zijn functioneren is. Ook trekt de commotie over de belangenverstrengeling een te zware wissel op zijn gezin en zijn gezondheid, vervolgde Tichelaar. "Deze week heeft mij ontzettend veel pijn gedaan."

In de eerste termijn van het debat liet Tichelaar nog weten aan te willen blijven, nadat hij zijn nederige excuses had aangeboden aan de Statenleden.

'Deze week heeft mij ontzettend veel pijn gedaan'

PvdA-lijsttrekker en partijleider Asscher spreekt van een "verstandig besluit". Ook PvdA-voorzitter Spekman noemt het besluit van Tichelaar "verstandig". De partij laat het op dit moment bij deze woorden. 

'Strijder'

De Drentse Statenleden zeiden na het vertrek van Tichelaar dat ze respect hadden voor zijn besluit. Ze noemden hem "een strijder voor de Drentse zaak" en spraken van "een verlies voor Drenthe". 

Tichelaar was sinds 2009 commissaris in Drenthe. Hij kwam ook al in 2013 in opspraak wegens zijn bemiddeling in een ruzie tussen zijn zwager en de gemeente Coevorden. Na die ophef beloofde Tichelaar een strikte scheiding aan te brengen tussen zijn familie en zijn professionele leven. 

Maar afgelopen weekend brachten de Volkskrant en het Dagblad van het Noorden met een gezamenlijk onderzoek aan het licht dat Tichelaar zijn schoonzuster naar voren had geschoven voor een klus voor de provincie. Aanvankelijk ontkende hij, later gaf hij toe de naam van zijn schoonzuster te hebben genoemd bij een overleg over de opdrachtverstrekking. 

De Statenleden hielden vanmiddag een spoeddebat over de affaire, waarbij er hardop werd getwijfeld aan Tichelaars integriteit en "morele antenne" voor belangenverstrengeling. Na eerst beterschap te hebben beloofd, trok Tichelaar na de schorsing toch zijn conclusies uit het debat en hield de eer aan zichzelf.  

STER reclame