ANP

Staatssecretaris Dijksma is tevreden over het klimaatoverleg met de andere EU-lidstaten vandaag in Brussel, ook al gaat de uitstoot van CO2 minder snel omlaag dan Nederland zou willen. "We hebben wel een hele stap in de goede richting gezet", zei ze na afloop.

De EU-landen hebben afgesproken dat de CO2-emissie per jaar met 2,2 procent moet afnemen. Dat was oorspronkelijk 2,4 procent, maar EU-voorzitter Malta heeft die doelstelling aangepast, mede op aandringen van een aantal Oost-Europese landen. Die zijn bang dat hun industrie schade lijdt als de uitstoot beperkt moet worden.

Gratis rechten

Afgesproken is dat het ETS-systeem structureel wordt versterkt. Met dit systeem kunnen bedrijven rechten op CO2-uitstoot kopen of verkopen. Maar er zijn nu nog veel gratis rechten in omloop, waardoor de prijs van CO2 te laag is. Vanaf 2024 worden veel van deze extra rechten geschrapt. "De overtollige rechten worden er jaar na jaar uitgehaald, waardoor de prijs van koolstof omhooggaat", zegt Dijksma.

Volgens Dijksma is die maatregel cruciaal om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen. Vooraf had ze gedreigd niet akkoord te gaan als het systeem niet flink werd aangescherpt, maar ze heeft toch ingestemd met de compromistekst. De komende tijd wordt er verder gepraat over de emissierechten. 

STER reclame