Aantal incidenten Dow Terneuzen nam toe

time icon Aangepast

Door economieverslaggever Gert-Jan Dennekamp

De NOS heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage gekregen in alle inspectieverslagen en veel andere documenten van de provincie en de brandweer over Dow Terneuzen. Ook beschikt de NOS over een groot aantal documenten van justitie en de arbeidsinspectie.

Uit die stukken en uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat de provincie in 2007 aangifte deed omdat het aantal incidenten schrikbarend toenam. Ook bleek na onderzoek van de provincie dat sommige incidenten helemaal niet gemeld werden door de chemiereus in Terneuzen. Zo moest de provincie in de krant lezen dat er 3500 kilogram kraakgas ontsnapt, gas dat ontstaat bij het kraken van ruwe olie. De provincie noemt het een 'zeer ernstig incident' dat wordt veroorzaakt door 'tekortkomingen in het onderhoud'.

De lijst met incidenten is veel langer. Zo overstroomt een jaar later een opslagtank. Daarbij komt bijna 2000 liter kankerverwekkend benzeen vrij. Bij een ander incident met hetzelfde giftige goedje raakt ook het personeel besmet: "Er waren voor zover ik weet operators bij betrokken zonder beschermingsmiddelen. Bij controle van de urinemonsters, bleek dat een groep operators die bij het opvangbassin of in de omgeving van de riolering had gewerkt, was blootgesteld aan een te hoge benzeenconcentratie. Deze mensen zijn toen voor enkele dagen naar huis gestuurd."

'Permanente' tijdelijke oplossing

Daarnaast blijven noodreparaties soms jarenlang zitten terwijl de Dow-procedure voorschrijft dat ze binnen negentig dagen worden verholpen. In juni 2005 wordt een benzeenlekkage ontdekt. Met een tijdelijk 'klemband' wordt dat probleem verholpen, maar een jaar later zit die er nog en gaat het gat opnieuw lekken. De 'klemband' wordt opnieuw gerepareerd.

Weer niet goed genoeg, want uit documenten van de Arbeidsinspectie blijkt dat hij na twee maanden weer lekt. Opnieuw wordt geprobeerd het gat te dichten, maar een dag later blijkt dat er nog steeds giftig benzeen weglekt. Nu wordt besloten de fabriek stil te leggen. Er ontstaat brand, waarbij de brandweer op het punt staat het industrieterrein te ontruimen. De provincie signaleert hier falend onderhoud aan een defecte leiding. Uit de stukken blijkt dat Dow sommige 'pleisters' wel vijf jaar laat zitten.

In 2007 maakt de provincie een analyse van alle 150 incidenten in de periode 2005 en 2006. Daaruit blijkt dat er in één op de vijf gevallen sprake is van "foutief menselijk handelen of een falend zorgsysteem". Uit het daaropvolgende bestuursrechterlijke incidentenonderzoek blijkt dat "de incidenten de potentie hebben om zich tot zware ongevallen te ontwikkelen".

Uit de documenten blijkt dat justitie datzelfde jaar al het onderzoek naar Dow is begonnen. Justitie wil aantonen dat Dow nalatig is geweest en opzettelijk het milieu en personeel in gevaar heeft gebracht. Inspecteurs wijzen op de houding van het management, "die houding zou slechte naleving of het niet serieus nemen van naleving kunnen bevorderen".

Rompslomp

Tegen de NOS bevestigt een Dow-werknemer die praktijk: "Voor een klemband ga je echt de fabriek niet stilleggen. Het kan wel een dag duren voordat de fabriek weer goed draait. Als je het even naar buiten zet, kost het minder." En er werd ook gezegd "laten we het 's nachts doen, dan heb je minder rompslomp".

Piet Acke, oud voorzitter van de ondernemingsraad begrijpt niets van alle ophef rond Dow. "Ik heb nooit gehoord dat er een werknemer dingen doet die eigenlijk niet kunnen."

Uit de reconstructie blijkt dat veel incidenten te maken hebben met slecht onderhoud, nalatigheid of een verkeerd ontwerp van de fabriek. Dat is dan ook precies wat justitie nu nog steeds onderzoekt. Justitie onderzoekt of er sprake is van opzettelijke brandstichting, het in levensgevaar brengen van het personeel en het overtreden van de milieuwet. Dit onderzoek is deze week afgerond.

STER Reclame