Sociale Dienst ANP

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is vorig jaar met 18.000 gestegen. Eind 2016 zaten er in totaal 467.000 mensen in de bijstand. Het is het achtste jaar op rij dat het aantal mensen in de bijstand stijgt. In 2008 was er voor het laatst een daling.

Vluchtelingen

Alleen het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen, zegt het CBS. Voor een aanzienlijk deel gaat het om vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Als mensen een verblijfsvergunning krijgen en woonruimte hebben gekregen in een gemeente, kunnen zij een beroep doen op de bijstand.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond is vorig jaar licht gedaald.

CBS

Hoogste bijstandsdichtheid in Rotterdam

Gemiddeld telt Nederland 41 mensen met een bijstandsuitkering per 1000 inwoners. Van de grotere gemeenten (met meer dan 100.000 inwoners) is de bijstandsdichtheid in Rotterdam het hoogst (96 per 1000). Dat is meer dan het dubbele van het landelijke gemiddelde. 

Na Rotterdam volgen Leeuwarden, Den Haag, Arnhem en Enschede. De grote gemeente met de laagste bijstandsdichtheid is Westland (20 per 1000). Daarna volgen Haarlemmermeer, Alphen aan den Rijn, Ede en Amersfoort.

STER reclame