De huismus is een beschermde vogelsoort ANP

De huismus veroorzaakt in Lelystad vertraging bij de sanering van asbestdaken. Inwoners die hun dak willen vervangen, moeten eerst onderzoeken of de mus nog onder hun dak verblijft of broedt. Dat schrijft Omroep Flevoland.

Is dat het geval, dan mogen ze pas na het broedseizoen saneren; dat is eind augustus. De huismus is namelijk een beschermde diersoort. Wie de mus verstoort, riskeert volgens de Natuurbeschermingswet officieel een gevangenisstraf van drie jaar en/of een boete van maximaal 75.000 euro.

Cameraatje

Het verplichte onderzoek naar de mussen is met zo'n 3.000 euro niet goedkoop. Voor dat geld komen specialisten met verrekijkers en kleine cameraatjes kijken waar de vogel zich ophoudt. De gemeente Lelystad raadt inwoners aan zo'n onderzoek per wijk te doen. Dan kunnen de kosten gedeeld worden.

Als de huismus niet (meer) broedt, moeten bewoners voorzorgsmaatregelen treffen, zoals het regelen van alternatieve broedplaatsen met nestkastjes. Ook moeten ze het met gaas voor de mussen onmogelijk maken om nog onder het dak te komen.

Daarna kunnen aannemers aan de slag met het verwijderen van het asbest en het plaatsen van nieuwe daken. Dat moet dan snel gebeuren, want in de herfst en winter mag vanwege arboregels niet op het dak worden gewerkt.

Huismus versus asbestsanering

STER reclame