ANP

Ze zijn tussen de 23 en 27 jaar, hebben geen werk en volgen geen opleiding. De mbo-Raad en de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) pleiten voor een extra inspanning om deze groep van 138.000 jongeren aan de slag te helpen. Werk is er genoeg, maar het ontbreekt aan een goede begeleiding naar de openstaande banen, zeggen de raden.

"Het gaat om jongeren die op hun zestiende of zeventiende van school gingen en een baantje namen in de horeca of via een uitzendbureau", zegt Ton Heerts, voorzitter van de mbo-Raad. "Ze hebben geen startkwalificatie en verloren vaak hun werk op het moment dat ze geen jeugdloon, maar een volwaardig cao-loon zouden moeten gaan verdienen."

Ook jongeren met een beperking hebben het lastig en gaan mogelijk behoren tot een nieuwe 'verloren generatie'. "Vroeger zouden ze een plek krijgen in een sociale werkvoorziening, maar die is wegbezuinigd."

Als derde groep noemt Heerts jongeren die door schulden of problemen thuis zijn uitgevallen.

Van de 138.000 jongeren hebben er 63.000 geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering.

Speeddates

Het kabinet, gemeenten en UWV kwamen deze week met het plan om 28.500 jongeren, die het op eigen kracht niet kunnen, via 'speeddates' met werkgevers aan een baan te helpen.  Aanvankelijk werd gemikt op 23.000 jongeren. Maar het streefcijfer is naar boven bijgesteld omdat het eerste jaar van het programma een succes was.

"Er zijn allerlei plannen om kansarme jongeren aan het werk te helpen", zegt Heerts. "Maar de groep waar wij het over hebben, komt niet of nauwelijks in beeld. Voor hen zijn de bestaande initiatieven niet genoeg."

De mbo-Raad en de NRTO lanceren daarom het 'perspectiefjaar'. Heerts: "Een jaar met training, begeleiding en coaching waarin we jongvolwassenen aan het werk helpen. Daarvoor hebben we iedereen nodig: wethouders, de landelijke overheid, werkgevers en het kabinet." Persoonlijke aandacht staat centraal. "Het is vaak dat ene schouderklopje dat genoeg is om van zo'n jongere op weg te helpen naar een waardevolle bijdrage aan de samenleving."

STER reclame