Voetballers van VV Voorwaarts uit Utrecht in actie Voorwaarts zondag 2

Voetbalvereniging Bladella in Bladel heeft tientallen bedreigingen binnengekregen na het royement van vier jeugdspelertjes. Toch is de manier waarop de club heeft gehandeld helemaal niet zo raar, zeggen verscheidene sportverenigingen. "Zij gaven hun spelers de keuze: of lootjes verkopen en een lagere contributie, of meer betalen. Zo'n regeling zouden wij zeker ook kunnen gebruiken", zegt Quillermo Pol, penningmeester van voetbalvereniging Voorwaarts Utrecht. "Dat is niet raar."

De vier kinderen, van 10 tot 14 jaar oud, werden geroyeerd omdat ze minder dan de 25 verplichte loten hadden verkocht bij een ledenactie. De ouders weigerden het restant bij te leggen. De lootjesverkoop werd bedacht zodat de contributie verlaagd kon worden met 25 euro. Verkochten de kinderen de lootjes, dan was de contributie 125 euro. Verkochten ze ze niet, dan betaalden de ouders 150 euro.

Goede constructie

"Deze maatregel is juist een goede constructie", gaat Pol verder. "Als je iets wil doen voor de vereniging, ben je goedkoper uit." Bij voetbalvereniging Voorwaarts Utrecht kennen ze ook zo'n regeling. "Bij ons hebben we de verplichte kantinediensten. Maar als een lid die niet wil draaien, kunnen ze de dienst afkopen. Dan betalen ze eigenlijk voor de persoon die we inhuren om dan die dienst te doen."

Ook Ellen van Rooij, voorzitter van de tennisverenigingen van Kampong, herkent de situatie. "Voor een tennisvereniging is het makkelijker rond te komen dan voor een voetbalvereniging, maar wij vragen vaak genoeg hulp aan onze leden."

De constructie van Bladel vindt ze daarom ook niet raar. "Bij ons is op dit moment iets vergelijkbaars bezig. We willen ons clubhuis opknappen. De basisvoorzieningen betalen wij zelf, maar als de leden mooie dingen willen, zoals bijvoorbeeld mooie bankjes, dan vragen wij hen om bij te springen."

Dat de ene persoon fanatieker lootjes verkoopt dan de ander, gebeurt bij ons ook. Alleen wordt er hier gefocust op wie het beste presteert binnen het team.

Ellen van Rooij, voorzitter van de tennisverenigingen van Kampong

Dat doen de tennisverenigingen door kleine ledenacties, maar ook door bijvoorbeeld een lid een zonnepaneel van 1000 euro te laten kopen.

Bij de voetbalverenigingen van Kampong pakken ze het iets anders aan, licht Van Rooij nog toe. "Daar zijn veel kleinere ledenacties. Ze verkopen bijvoorbeeld lootjes. En natuurlijk zie je dat wat bij Bladel gebeurt bij ons ook plaatsvindt, dat de ene persoon fanatieker lootjes verkoopt dan de ander. Alleen wordt er bij ons gefocust op wie het beste presteert binnen het team, niet het slechtste. Het positieve wordt beloond."

Archiefbeeld/het clubhuis van een voetbalvereniging in Den Hoorn ANP

En ook bij hockeyverenigingen AMVJ in Amsterdam en HC Zwolle worden vaak ledenacties georganiseerd. Bij AMVJ ben je verplicht tweemaal te fluiten bij een wedstrijd. Voor de mensen die daar geen zin in hebben, is een oplossing bedacht: de site iklaatfluiten.nl. Bij deze organisatie kan voor 29,50 euro een student worden ingehuurd om de fluitdienst over te nemen.

Duidelijke consequenties

"Wij organiseren een sponsorloop, lootjesverkoop en clubacties", vertelt Alex Mulder, jeugdtrainer van HC Zwolle. Hij vindt de constructie van Bladella ook niet raar. "Maar er moet wel duidelijker worden aangegeven wat de consequenties zijn van zo'n constructie."

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Van speculaaspoppen verkopen (waarbij uiteindelijk de ouders de helft van de poppen kopen omdat ze medelijden met hun kind hebben) tot bardiensten draaien zodat kinderen hoger op een wachtlijst van een vereniging komen: bijna elke sportvereniging heeft wel ledenacties. Het lijkt een noodkreet te zijn, met de hogere kosten en gebrek aan sponsors. Alles zodat de contributie laag kan blijven.

STER reclame