ANP

Steeds meer kalfjes gaan in het eerste levensjaar dood. Het zijn er inmiddels een op de zeven, ongeveer 350.000 per jaar, zegt de organisatie Dier&Recht. Oorzaak is volgens Dier & Recht de schaalvergroting in de sector, waardoor de aandacht voor het individuele dier zou verdwijnen.

De kalversterfte is opgelopen van 9 procent in 2009 tot 13,3 procent in 2015, blijkt uit gegevens van de Gezondheidsdienst voor dieren (GD). De stijging zette door in 2016. Het gaat om dieren vanaf drie dagen oud.

8 procent van de kalfjes sterft nog voor de registratie, in de eerste drie dagen. In dat cijfer zitten ook doodgeboren kalveren; die zijn door Dier&Recht niet meegeteld.

Kalfjes worden direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald. Volgens Dier&Recht is er steeds minder aandacht voor de dieren, omdat de productie van melk voorop staat.

Geen waarde

De kalfjes krijgen de biest, de eerste moedermelk, vaak te laat, of ze krijgen te weinig. Ook is de biest geregeld vervuild, waardoor diarree en luchtweginfecties ontstaan. De kalfjes gaan dan dood of worden geëuthanaseerd. Ze komen op de laatste plaats omdat ze nauwelijks economische waarde hebben.

Dier&Recht wil dat de kalversterfte fors wordt teruggebracht. Volgens experts is een sterfte van 5 procent haalbaar als de biestvoorziening verbetert. Op bedrijven waar de kalfjes door hun moeder worden gezoogd, ligt het sterftecijfer een stuk lager, op 7 procent.

De organisatie is een petitie gestart, gericht aan de grootste Nederlandse zuivelcoöperatie Friesland Campina, om de hoge kalversterfte te stoppen.

Causaal verband

In een reactie zegt Friesland Campina dat het jammer is dat Dier & Recht niet eerst heeft overlegd voordat de petitie werd gelanceerd. Woordvoerder Ter Avest geeft toe dat de sterftecijfers zijn gestegen maar hij zegt dat er geen causaal verband is vastgesteld met de grootte van de bedrijven.

"Het welzijn van kalveren heeft zeker onze aandacht. We geven voorlichting over het verhogen van de vitaliteit van kalveren. Wij controleren onze melkveehouders en als we misstanden signaleren dan kan dat uiteindelijk ertoe leiden dat we de melk van die boer weigeren."

Verder zijn de cijfers van de Gezondheidsdienst volgens Ter Avest algemene cijfers en zegt dat niets over individuele bedrijven, groot of klein.  

STER reclame