Nieuwe investeringsinstelling gaat Nederlands bedrijfsleven helpen

Aangepast
Minister Kamp bij een handelskwekerij die wordt verwarmd met warmte uit de aarde (geothermie) ANP

Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt een groot investeringsfonds voor leningen (risicokapitaal), garanties, exportkredietverzekeringen en internationale projectfinancieringen waarvoor bedrijven niet bij een gewone bank terechtkunnen. 

De ministers Kamp, Dijsselbloem en Ploumen hebben dat bekendgemaakt. De overheid steekt de komende jaren 2,5 miljard euro in de instelling, die Invest-NL gaat heten. Het fonds is bedoeld voor duurzame projecten op het gebied van bijvoorbeeld energie, mobiliteit, voedsel en digitalisering.

De bestaande financieringsregelingen die door verschillende ministeries al aan ondernemers worden aangeboden worden bij Invest-NL ondergebracht. Bedrijven hoeven niet meer langs drie ministeries voor een project.

Aardwarmte

Het Nederlands bedrijfsleven moet zo sneller en beter geld kunnen ophalen voor nieuwe opdrachten, waardoor ze de concurrentie met het buitenland beter aankunnen. Minister Kamp van Economische Zaken: "Er is straks meer geld om meer te doen voor meer ondernemers." Als praktisch voorbeeld geeft Kamp de ontwikkeling van aardwarmte. 

De boringen die daarvoor nodig zijn worden door ondernemers gezien als zeer risicovol (ze zijn duur, en het duurt lang voordat aardwarmte rendabel is). Ze willen dat ook de overheid daar geld in steekt. Dat kan nu dus via Invest-NL.

Weggeconcurreerd

"Nederlandse bedrijven worden bij grote buitenlandse projecten soms weggeconcurreerd", zegt minister Ploumen voor Buitenlandse Handel. "Bedrijven uit andere landen kunnen naast technologie ook de financiering van zo’n project leveren. Die krijgen dan de opdracht." Invest-NL gaat ook dit soort projecten meefinancieren.

Minister Dijsselbloem zegt dat het kabinet de afgelopen jaren heeft geprobeerd bestaande financiële instellingen zoals pensioenfondsen warm te krijgen voor dit soort risicovolle investeringen. Dat kwam niet goed van de grond. "En de banken mogen niet te veel risico's nemen, dat vraag ik immers zelf van ze."

Het moet voor deze grote geldschieters makkelijker worden om via Invest-NL in Nederlandse ondernemingen te investeren. Het kabinet hoopt dat er zo nog miljarden euro's bij komen.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland reageren positief.

STER Reclame